Fud-07 komplettering

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 2007 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-07. Regeringen beslutade i november 2008 att SKB skulle komplettera rapporten, bland annat med en redovisning av kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder såsom bl.a. djupa borrhål. Nedan finns de kompletteringen som SKB presenterade i mars 2009, samt remissyttranden över dessa kompletteringar och regeringens beslut.

SKB:s forskningsrapport Fud-07 med tillhörande yttranden finns här:

Fud-07 >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

Regeringsbeslut över Fud-07 komplettering:

Regeringsbeslut över Fud-07 komplettering, 091210 >>

Industrins komplettering av Fud-07 (Fud-07-K):

Kompletteringsrapporten av Fud-07 från kärnavfallsbolaget SKB >>

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande över Fud-07-K:

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om Fud-07-K >>

Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsrapport om Fud-07_K >>

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07-K:

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-07-K >>

MKG:s yttrande över Fud-07-K:

MKG:s yttrande om djupa borrhål (Fud-07-K) till Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Boverkets yttrande Fud-2007-K maj 2009 >>

Andra yttranden över Fud-07-K:

Avfallskedjans förening yttrande Fud-2007-K maj 2009 >>

Elling Disen - Thorium ElectroNuclear AB yttrande Fud-2007-K 090531 >>

Energimyndigheten yttrande Fud-2007-K 090519 >>

Kemi yttrande Fud-2007-K 090525 >>

KTH yttrande Fud-2007-K 090526 >>

KVA yttrande Fud-2007-K 090601 >>

Länsstyrelsen i Kalmar län yttrande Fud-2007-K 090529 >>

Länsstyrelsen i Uppsala län yttrande Fud-2007-K 090608 >>

Milkas FMKK Mörner Fud-K 2007 yttrande 090530 >>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fud-2007-K 090508 >>

Nationalkommittén för strålskyddsforskning KVA yttrande Fud-2007-K 090530 >>

Naturvårdsverket yttrande Fud-2007-K 090515 >>

Nils-Axel Mörner yttrande Paleogeofysik & Geodynami Fud-2007-K >>

Oskarshamn kommun yttrande Fud-2007-K 090525 >>

Oss yttrande Fud-2007-K 090525 >>

Riksarkivet yttrande Fud-2007-K 090415 >>

SGI yttrande Fud-2007-K 090518 >>

SGU yttrande Fud-2007-K 090529 >>

SWEDAC yttrande Fud-2007-K 090507 >>

Uppsala universitet yttrande Fud-2007-K 090602 >>

Östhammars kommun yttrande Fud-2007-K 090525 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev