Fud-16

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I slutet av september 2016 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-16. Sista datum för remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten är 31 december 2016.

 

SKB:s forskningsprogram Fud-16, september 2016 >>

SSM:s remiss om Fud-16, 161004 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >>

Bilaga 1: Bilaga med yrkande om kompletteringar i Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM om kompletteringsbehov av kärnbränsleslutförvarsansökan, 150626 >>
Bilaga 2: Tillägg till kompletteringsyrkanden rörande Saunaeffekten, bilaga till yttrande till mark och miljödomstolen och SSM i sak från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>
Bilaga 3: Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG over industrins forskningsprogram Fud 2013, utan bilaga, 131230 >>

SSM:s yttrande om Fud-16 till regeringen, 170329 >>
SSM:s granskningsrapport om Fud-16 >>

SKB:s synpunkter på SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, 170831 >> 

Regeringsbeslutet om Fud-16, 180329 >>

MKG:s PM om regeringens möjligheter att använda Fud-beslutet, 180313 >>

 

Nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >>

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser, 161019 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >> (Här kan du också ladda ner samtliga remissvar inlämnade till SSM)

SSM yttrar sig om Fud-16 till regeringen, 170329 >>

Regeringen har fattat beslut om Fud-16, 180321 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev