Fud-19

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Den 1 oktober 2019 skickade kärnavfallsbolaget SKB in sin forskningsrapport, Fud-19. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, remitterade rapporten, därefter, i mars 2020, rekommenderade SSM regeringen att godkänna rapporten. I juni kom Kärnavfallsrådet rekommendation till regeingen att uppmana SKB att genomföra flera förbättringsåtgärder. SKB gavs möjlighet att bemöta SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden till regeringen. Kärnavfallsrådet meddelar dock i ytterligar ett yttrande till regeringen i november 2020 att de inte anser att SKB bemött deras synpunkter. Den 10 december 2020 beslutade regeringen att Fud-19 uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. 

Regeringsbeslutet om Fud-19, 201210 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud- 2019 skickat till SSM den 24 januari:

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >>

Bilaga 1 till yttrande över Fud-2019: Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-program 2016 och 2013, 200124 >>

Fud-programmet 2019:

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>
 

Nyheter på MKG:s hemsida om Fud-19: 

Regeringen tar beslut om forskningsprogrammet Fud-19, 201210 >>

Kärnavfallsrådet: SKB har inte bemött våra synpunkter över Fud-19, 201104 >>

SKB bemöter SSM:s och kärnavfallsrådets synpunkter på Fud-19, 200921>> 

SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >>

Kärnavfallsrådet har lämnat in sitt yttrande över Fud-19, 200630 >>

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev