Fud-2022

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Den 30 september 2022 skickade kärnavfallsbolaget SKB in sin forskningsrapport Fud-2022 till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten skickade ut rapporten på remiss till den 31 december. SSM skickade ett yttrande till regeringen över Fud-2022 den 22 mars 2023. Normalt yttrar sig Kärnavfallsrådet till regeringen senast den sista juni men eftersom rådet lades ner den 31 december 2022 skickades yttrandet i stället in den 29 december.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s skickade in ett yttrande över Fud-2022 den 20 januari 2023.

Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogrammet. Regeringen fick den 8 november kärnavfallsbolaget en möjlighet att lämna ett yttrande över både SSM:s yttrande och det mer kritiska yttrande över Fud-2022 som det nu nedlagda Kärnavfallsrådet skickade till regeringen i december 2022. Bolaget stödde allt som SSM säger nämnde inte rådets yttrande med ett ord. Den 21 december godkände regeringen forskningsprogrammet.

Regeringen beslut över forskningsprogrammet Fud-2022, 231221 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande över Fud-2022:

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande över Fud-2022, 230120 >>

Bilaga 1: ”Gas phase composition during the unsaturated period - Status report”, Mattias Åkesson & Heikki Laitinen, SKB Dokument ID 1983850, 220610 >>

Bilaga 2: ”Corrosion of copper in repository-like field tests - compilation and analysis of data”, Johannes Johansson, SKB Dokument ID 1713264, 190404 >>

Bilaga 3: ”Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)”, Yue et al., Corrosion Science 210 (2023) >>

Bilaga 4: ”Corrosion-induced microstructure degradation of copper in sulfide-containing simulated anoxic groundwater studied by synchrotron high-energy X-ray diffraction and ab-initio density functional theory calculation”, Zhang et al., Corrosion Science 184 (2021) >>

SKB TR-22-11 RD&D Programme 2022 Programme for research, development and demonstration of methods for the management and disposal of nuclear waste, December 2022 >>

Nyheter på MKG:s hemsida om Fud-2022:

Regeringens godkänner kärnkraftindustrins forskningsprogram Fud-2022, 231221 >>

SKB stödjer SSM:s yttrande över forskningsplanen Fud-2022, 231108 >>

Nyhet om att SSM skickar yttrande över Fud-22 till regeringen, 230322 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrar sig över forskningsprogrammet Fud-22, 230120 >>

Nyhet om andra Fud-yttranden, 221231 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Tillgång till referenser i SKB:s forskningsprogram Fud-22 som är SKBdoc-dokument, 221222 >>

Nyhet om informationsmöte om Fud-22 för remissinstanser, 221012 >>

Forskningsprogrammet Fud-22 klart: SSM skickar ut remiss, 220930 >>

SSM: Ökad öppenhet en viktig fråga i Fud-22, 220309 >>>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev