Fud-22

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Nästa plan väntas hösten 2022 och skickas in från kärnkraftsindustrins gemensamma dotterbolag Svensk kärnavfallshantering, SKB. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer sedan att remittera rapporten och därefter rekommendera regeringen att godkänna rapporten eller ej. Innan regeringen tar sitt beslut kommer de ge SKB möjlighet att bemöta SSM:s yttrande. Tidigare har även Kärnavfallsrådet haft möjlighet att yttra sig men den 11 juli 2022 meddelade regeringen att Kärnavfallsrådet kommer att avvecklas vid årsskiftet.

 

Nyheter på MKG:s hemsida om Fud-22:

SSM: Ökad öppenhet en viktig fråga i Fud-22, 220309 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev