Fud-92

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. 1992 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-92. Nedan finns forskningsrapporten samt remissyttranden till densamma. Regeringen begärde att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport.

Kompletteringar till Fud-92 samt yttranden över kompletteringarna finns här:
Fud-92 komplettering >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-92:

Regeringsbeslut över Fud-92, 931216 >>

 

Industrins rapport Fud-07, samt industrins yttrande KASAM:s granskning:

SKB:s forskningsprogram Fud-92 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och KASAM:s granskning av Fud-92, 930922 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och KASAM:s granskning av Fud-92, ytterligare synpunkter >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, om Fud-92:

SSI:s yttrande av Fud-92, 941219 >>

SSI:s granskning av Fud-92, 930201 >>

SSI:s PM till regeringen angående granskning av Fud-92, 930201 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-92:

SKI:s sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-92, mars 1993 >>

SKI:s yttrande över Fud-92, sammanfattning, mars 1993 >>

SKI:s utvärdering av Fud-92, gransknings PM, mars 1993 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-92:

KASAM:s yttrande över Fud-92 >>

 

Andra yttranden över Fud-92:

Avfallskedjan yttrande över Fud-92, 930114 >>

Chalmers Tekniska Högskolas yttrande över Fud-92, 921221 >>

Folkkampanjen mot kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-92 >>

Miljövetenskapliga sektionen Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitets yttrande över Fud-92 >>

Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-92 >>

Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-92, genom Kåberg och Swahn >>

Naturskyddsföreningens Bohus län yttrande över Fud-92 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev