Fud-92 komplettering

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. 1992 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-92. Regeringen beslutade att SKB skulle komplettera rapporten. Nedan finns de kompletteringar till Fud-92 som SKB presenterade i augusti 1994, samt remissyttranden till dessa kompletteringar och regeringens beslut.

SKB:s forskningsrapport Fud-92 med tillhörande yttranden finns här:
Fud-92 >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

Regeringsbeslut Fud-92 komplettering:

Regeringsbeslut för uppskjutande av komplettering av Fud-92, 940623 >>

 

Industrins rapport Fud-02 komplettering, samt industrins yttrande KASAM:s granskning:

SKB:s kompletterande redovisning av Fud-92, 1994 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och KASAM:s granskning av kompletterande redovisning av Fud-92, 1994 >>

 

Statens strålsäkerhetsmyndighet, SSI, om Fud-92 komplettering:

SSI:s yttrande på kompletterande redovisning av Fud-92, 941219 >>

Underlagsmaterial för SSI:s yttrande på kompletterande redovisning av Fud-92, 1995 >>

 

KASAM (nuvarande Känavfallsrådet) om Fud-92 komplettering:

KASAM:s yttrande på kompletterande redovisning av Fud-92, 941128 >>

 

Andra yttranden över Fud-92 komplettering:

Olle Holmstrand synpunkter på kompletterande redovisning av Fud-92, 950107 >>

Olle Holmstrand synpunkter på kompletterande redovisning av Fud-92, 950409 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev