Fud-98

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I september 1998 publicerade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sin forskningsrapport, Fud-98. Nedan finns forskningsrapporten samt remissyttranden till densamma. Regeringen begärde att SKB skulle komplettera sin forskningsrapport.

Kompletteringar till Fud-98 samt yttranden över kompletteringarna finns här:
Fud-98 komplettering >>

En generell överblick över Fud-processens gång finns här:
Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Regeringsbeslut Fud-98:

Regeringsbeslut över Fud-98, 00.01.24 >>

 

Industrins rapport Fud-98 samt industrins yttrande över SKI:s och Kärnavfallsrådets granskningar:

SKB:s forskningsprogram Fud-98 >>

SKB:s yttrande på SKI:s och kärnavfallsrådets granskning av Fud-98 >>

 

Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, arbete med Fud-98:

SKI:s sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-98 >>

SKI:s utvärdering av Fud-98, sammanfattning och slutsatser >>

SKI:s gransknings-PM, utvärdering av Fud-98 >>

SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s systemredovisning i Fud-programm >>

SKI:s yttrande över Fud-98 >>

 

KASAM (nuvarande Kärnavfallsrådet) om Fud-98:

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-98 >>

 

Andra yttranden över Fud-98:

Avfallskedjan yttrande över Fud-98 >>

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Fud-98 >>

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens yttrande över Fud-98 >>

SGU:s yttrande över Fud-98 >>

Miljöförbundet Jordens Vänners inställning i kärnavfallsfrågan >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev