Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen

Var tredje år, innan den sista september, ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration. Senaste rapporten är Fud-2019 som lämnades in i slutet av sepember 2019. Rapporten går ut på bred remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer remisserna och lämnar sitt yttrande över rapporten till regeringen senast den sista mars. Kärnavfallsrådet lämnar ett separat yttrande till regeringen senast den sista juni. Regeringen tar ett beslut om programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora beslutet. Oftast tas beslutet mot slutet av året efter det att Fud-rapporten lämnades in.

Ett regeringsbeslut för Fud-2019 kom den 10 december 2020.

Nedan finns de flesta dokument från granskningen av forskningsprogrammen från Fud-86 och framåt.

Fud-19 >>

Fud-16 >>

Fud-13 >>

Fud-10 >>

Fud-07 >>

Fud-04 >>

Fud-processen 1986 till 2001 >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>