Hanteringen av industrins forskningsprogram, Fud-programmet, vart tredje år enligt kärntekniklagen

Var tredje år, innan den sista september, ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration. Senaste rapporten är Fud-2019 som lämnades in i slutet av sepember 2019. Rapporten går ut på bred remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer remisserna och lämnar sitt yttrande över rapporten till regeringen senast den sista mars. Kärnavfallsrådet lämnar ett separat yttrande till regeringen senast den sista juni. Regeringen tar ett beslut om programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora beslutet. Oftast tas beslutet mot slutet av året efter det att Fud-rapporten lämnades in.

Ett regeringsbeslut för Fud-2019 kom den 10 december 2020.

Nedan finns de flesta dokument från granskningen av forskningsprogrammen från Fud-86 och framåt.

Fud-22 >>

Fud-19 >>

Fud-16 >>

Fud-13 >>

Fud-10 >>

Fud-07 >>

Fud-04 >>

Fud-processen 1986 till 2001 >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev