Här får du hjälp med att skriva dina synpunkter till regeringen

Regeringen har kungjort kärnavfallsbolagets komplettering om kopparkorrosion i prövningen om ett kärnbränsleförvar. Kungörelsens syfte är att ge allmänheten information och möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 17 juni 2020. 

Industrin, myndigheter, universitet och miljöorganisationer fått möjlighet att lämna synpunkter till regeringen på kärnavfallsbolagets komplettering av ansökan om ett kärnbränsleförvar. Nu uppmanar regeringen allmänheten att skicka in sina synpunkter. Du kan antingen maila eller skicka in dem med posten. Här kan du hitta kontaktuppgifter och tips på vad du kan ha med i din remiss.
 

Regeringens kungörelse och underlag:
Regeringen har tillgängliggjort kärnavfallsbolagets komplettering på deras hemsida, liksom övriga remissinstansers synpunkter.
Information på Regeringens hemsida om prövningen >>

Här finns kungörelsen:
Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

 

Hit skickar du dina synpunkter:
Synpunkter ska skickas skriftligen till:
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

eller till:
m.registrator(at)regeringskansliet.se

Ange både diarienummer M2018/00217/Me (ansökan enligt miljöbalken) och M2018/00221/Ke (ansökan enligt kärntekniklagen). Sista datum för inlämning av synpunkter är den 17 juni 2020.
 

Här hittar du vår lista med förslag på synpunkter:
Ett remissvar behöver inte vara ett formellt brev mer än att det är viktigt att ange diarienumeret. Det finns heller inga begränsningar hur lång texten ska vara. Läs MKG:s lista med förslag på synpunkter och skriv om de som är angelägna för dig.  

MKG:s lista med synpunkter >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG och medlemsföreningars yttrande om kompletteringen >>

Sprid remissen vidare:
Känner du fler som du tror skulle vara intresserade av att skicka in sina synpunkter så skicka vidare remissen och länken till vår hemsida. 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev