Här får du hjälp med att skriva dina synpunkter till regeringen

Regeringen har kungjort kärnavfallsbolagets komplettering om kopparkorrosion i prövningen om ett kärnbränsleförvar. Kungörelsens syfte är att ge allmänheten information och möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 17 juni 2020. 

Industrin, myndigheter, universitet och miljöorganisationer fått möjlighet att lämna synpunkter till regeringen på kärnavfallsbolagets komplettering av ansökan om ett kärnbränsleförvar. Nu uppmanar regeringen allmänheten att skicka in sina synpunkter. Du kan antingen maila eller skicka in dem med posten. Här kan du hitta kontaktuppgifter och tips på vad du kan ha med i din remiss.
 

Regeringens kungörelse och underlag:
Regeringen har tillgängliggjort kärnavfallsbolagets komplettering på deras hemsida, liksom övriga remissinstansers synpunkter.
Information på Regeringens hemsida om prövningen >>

Här finns kungörelsen:
Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

 

Hit skickar du dina synpunkter:
Synpunkter ska skickas skriftligen till:
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

eller till:
m.registrator(at)regeringskansliet.se

Ange både diarienummer M2018/00217/Me (ansökan enligt miljöbalken) och M2018/00221/Ke (ansökan enligt kärntekniklagen). Sista datum för inlämning av synpunkter är den 17 juni 2020.
 

Här hittar du vår lista med förslag på synpunkter:
Ett remissvar behöver inte vara ett formellt brev mer än att det är viktigt att ange diarienumeret. Det finns heller inga begränsningar hur lång texten ska vara. Läs MKG:s lista med förslag på synpunkter och skriv om de som är angelägna för dig.  

MKG:s lista med synpunkter >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG och medlemsföreningars yttrande om kompletteringen >>

Sprid remissen vidare:
Känner du fler som du tror skulle vara intresserade av att skicka in sina synpunkter så skicka vidare remissen och länken till vår hemsida.