Här finns ansökan enligt miljöbalken

Här kan du ladda ner den ansökan som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 16 mars 2011. SKB ansöker om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Nedan beskrivs två sätt att ladda ner ansökan. 

1. Endast de delar du är intresserad av
Öppna upp innehållsförteckningen till ansökan med länken nedan. Klicka sedan på den titel i innehållsförteckningen som du är intresserad av så öppnas rapporten tillhörande titeln upp i ett separat fönster.

Innehållsförteckningen med länkar till rapporterna i ansökan om ett slutförvar enligt Miljöbalken >>

Du kan också direkt ladda ner dokumentet Toppdokument och rapporterna Miljökonsekvensbeskrivning och Säkerhetsanalys i högermenyn.

Kompletteringar som skickats in till domstolen finns listad här >>

2. Hela ansökan
Ladda ner den så kallade skivbilden i iso-format som finns i länken nedan för att få upp hela ansökan till din dator. Om du har en Mac kommer skivbilden automatiskt upp i Finder. Om du har PC kan du antingen bränna ut filen på skiva eller öppna den i ett iso-hanteringsprogram. 

(.iso) Ansökan om ett slutförvar enligt miljöbalken >> (218 MB)
(.jpg) Omslagsbild på skivan innehållande ansökan om ett slutförvar enligt miljöbalken >> 

Kompletteringar av ansökan

Säkerhetsanalysen på svenska
I ansökan finns säkerhetsanalysen SR-Site endast på engelska. Här kan du ladda ner den svenska översättningen: 

SR-Site del I >> (13 MB)

SR-Site del II >> (29 MB)

SR-Site del III >> (15 MB) 

Ansökans toppdokument på engelska
I ansökan finns toppdokumentet på svenska. Här kan du ladda ner den engelska översättningen: 

Application for permit under the environmental code >>

Miljökonsekvensbeskrivningen på engelska
I ansökan finns miljökonsekvensbeskrivningen på svenska. Här kan du ladda ner den engelska översättningen:

Environmental Impact Statement, march 2011 >> (38 MB) 

Erratablad och övriga kompletteringar
Här kan du ladda ner samtliga svar, erratablad och kompletteringar som kärnavfallsbolaget skickat till domstolen under kompletteringsfasen. 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev