Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågick mellan tisdagen den 5 september och torsdagen den 26 oktober 2017.

Se högermenyn - nyheter från varje vecka! 
Här kan du läsa föreningarnas slutanförande >>

Naturskyddsföreningen och MKG deltog och arbetade tillsammans under huvudförhandlingen, liksom tidigare i prövningen. Därutöver åberopades nationell och internationell expertis som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor. Viktiga frågor för föreningarna var strålsäkerhetsfrågor (kopparkorrosion m.m), intrångsproblematik, platsvalet, metodvalet (alternativet djupa borrhål) och frågor som rör artskyddsdispensmålet. Föreningarna framförde att:

 • Det planerade slutförvaret inte kommer att bli säkert eftersom kopparkapslarna inte kommer att hålla – ansökan ska inte ges tillstånd! 
   
 • Det finns en stor risk att kopparkapslarna går sönder innan tusen år har gått – ett möjligt scenario är att det blir en Tjernobyl/Fukushimazon i Forsmark!
   
 • Strålsäkerhetsmyndigheten vet att det finns stora problem med slutförvaret, men vill vänta med att utreda dessa till efter att regeringen eventuellt ger tillstånd – detta är inte acceptabelt och rättsligt tveksamt!

 • Det finns en alternativ metod, slutförvaring i djupa borrhål – som kan bli miljömässigt säkrare, har mindre risker för intrång och sannolikt även blir billigare!
   
 • Naturvärdena i Forsmark är höga – ett slutförvar ska inte byggas där det finns rödlistade arter (gölgrodor och orkidéer)!

Dessutom skedde uppdateringar om huvudförhandlingen löpande på MKG:s Facebook och kanslichefens Twitter.

Kontakt:
Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31, johan.swahn[at]mkg.se
Christine Anvegård, projektass./informatör, MKG
070-923 65 35, christine.anvegard[at]mkg.se

Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
070 794 04 07
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-741 43 04
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-676 78 16

 

Nyheter på MKG:s hemsida:

SR Ekospecial om huvudförhandlingen, 171104 >>

Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG i domstolsprövningen av kärnbränsleförvaret, 171026 >>

Huvudförhandling om slutförvaret - nyheter från femte veckan i Stockholm, 23-27 oktober >>

Yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner lämnad till domstolen, 171023 >>

Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >>

Detta händer: Slutveckan i miljödomstolen om slutförvaret, 171019 >>

Miljödomstolen skickar nya frågor om kapselproblem till SSM, 171019 >>

Yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen, 171013 >>

SKB ändrar sig och ansöker om Natura 2000-tillstånd, 171013 >>

Huvudförhandlingen om slutförvaret - nyheter från fjärde veckan i Östhammar, 9-13 oktober >>

Huvudförhandlingen om slutförvaret - nyheter från tredje veckan i Oskarshamn, 2-6 oktober >>

Huvudförhandling om slutförvaret - nyheter från första och andra veckan i Stockholm 5-14 september >>

Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret - MKG uppdaterar er, 170905 >>

Om EN vecka startar huvudförhandlingen om slutförvaret, 170829 >>

Huvudförhandling om slutförvaret – TVÅ VECKOR KVAR, 170822 >>

Domstolen kungör huvudförhandling om slutförvar – Start den 5:e september i Stockholm, 170704 >>

Nyheter i media innan, mellan förhandlingsveckorna och efter (nyheter under huvudförhandlingen, se respektive vecka i högermenyn): 

"Slutförvar i Forsmark får kritik efter ny rapport", 180117 >>

"SKB: Vår metod är säker", 180117 >>

"Rapportern doldes får kritikerna", 180117 >>

Sveriges Radio: "Sveriges största miljörelaterade miljöärende avgörs snart", 171104 >>

UNT: "Ödesdag för SKB spikat i domstol", 171027 >>

Sveriges Natur: ”Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret”, 171019 >>

UNT: ”Efter avslöjandet: Domstolen kräver nya svar av SSM”, 171019 >>

Sveriges Natur: ”Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Uppgifterna är irrelevanta””, 171018 >>

Ny Teknik: ”Söderviken ska vara säker i 100 000 år”, 171017 >>

Hufvudstadsbladet: ”Het debatt kring svenskt kärnavfall”, 171017 >> 

Sveriges Natur: ”Gränsvärden för strålning ska skydda kommande generationer”, 171016 >>

Dagens Arena ”Folkkampanjen mot kärnkraft: Avfallet måste få en säkrare slutförvaring”, 170929 >>

ETC Uppsala "Livsfarligt eller bergsäkert  –  forskare oeniga kring Forsmarks slutförvar, 170922 >> 

Ny Teknik ”Miljöprövningen en milstolpe för SKB”, 170904 >>

SR P1-morgon "Ska Sverige få slutförvara kärnavfall?", 170904 >>

Ny Teknik ”Valet handlar om ”millioner år””, 170904 >>

UNT ”Någon måste väl ta emot det", 170904 >>

UNT "Skarpt läge för SKB:s ansökan" 170904 >>

Ny Teknik "Slutförvaret - 5 frågor om största miljöprövningen någonsin", 170904 >>

Ny Teknik "Kopparkapslarna blir den viktigaste frågan", 170904 >>

Vetenskapsradion "Nu prövas kärnbränslets slutförvar", 170904 >>

TT publicerat i Aftonbladet ”Förhandling om kärnavfall inleds”, 170904 >>

Dagens Industri "Forskare larmar om slutförvar av kärnbränsle", 170901 >>
[pdf] Artikeln som pdf >> 

UNT ”Huvudförhandling startar på tisdag”, 170831 >> 

ETC Uppsala ”Farligt slutförvar vid Forsmark”, 170831 >>

SKB:s pressmeddelande via MyNewsDesk ”Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark”, 170831 >> 

P4 Uppland ”Vetenskapsreporter: Slutförvaret ska ha hålla i 100 000 år”, 170829 >> 

P4 Uppland ”Informationsmöte om slutförvaret i Östhammar”, 170829 >> 

UNT ”Panelsamtal om SKB:s planer”, 170828 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev