Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågick mellan tisdagen den 5 september och torsdagen den 26 oktober 2017.

Se högermenyn - nyheter från varje vecka! 
Här kan du läsa föreningarnas slutanförande >>

Naturskyddsföreningen och MKG deltog och arbetade tillsammans under huvudförhandlingen, liksom tidigare i prövningen. Därutöver åberopades nationell och internationell expertis som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor. Viktiga frågor för föreningarna var strålsäkerhetsfrågor (kopparkorrosion m.m), intrångsproblematik, platsvalet, metodvalet (alternativet djupa borrhål) och frågor som rör artskyddsdispensmålet. Föreningarna framförde att:

  • Det planerade slutförvaret inte kommer att bli säkert eftersom kopparkapslarna inte kommer att hålla – ansökan ska inte ges tillstånd! 
    
  • Det finns en stor risk att kopparkapslarna går sönder innan tusen år har gått – ett möjligt scenario är att det blir en Tjernobyl/Fukushimazon i Forsmark!
    
  • Strålsäkerhetsmyndigheten vet att det finns stora problem med slutförvaret, men vill vänta med att utreda dessa till efter att regeringen eventuellt ger tillstånd – detta är inte acceptabelt och rättsligt tveksamt!

  • Det finns en alternativ metod, slutförvaring i djupa borrhål – som kan bli miljömässigt säkrare, har mindre risker för intrång och sannolikt även blir billigare!
    
  • Naturvärdena i Forsmark är höga – ett slutförvar ska inte byggas där det finns rödlistade arter (gölgrodor och orkidéer)!

  Dessutom skedde uppdateringar om huvudförhandlingen löpande på MKG:s Facebook och kanslichefens Twitter.

  Kontakt:
  Johan Swahn, kanslichef, MKG
  070-467 37 31, johan.swahn[at]mkg.se
  Christine Anvegård, projektass./informatör, MKG
  070-923 65 35, christine.anvegard[at]mkg.se

  Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
  070 794 04 07
  Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
  073-741 43 04
  Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
  073-676 78 16

   

  Nyheter på MKG:s hemsida:

  SR Ekospecial om huvudförhandlingen, 171104 >>

  Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG i domstolsprövningen av kärnbränsleförvaret, 171026 >>

  Huvudförhandling om slutförvaret - nyheter från femte veckan i Stockholm, 23-27 oktober >>

  Yttrande om nya uppgifter rörande SSM:s interna diskussioner lämnad till domstolen, 171023 >>

  Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >>

  Detta händer: Slutveckan i miljödomstolen om slutförvaret, 171019 >>

  Miljödomstolen skickar nya frågor om kapselproblem till SSM, 171019 >>

  Yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen, 171013 >>

  SKB ändrar sig och ansöker om Natura 2000-tillstånd, 171013 >>

  Huvudförhandlingen om slutförvaret - nyheter från fjärde veckan i Östhammar, 9-13 oktober >>

  Huvudförhandlingen om slutförvaret - nyheter från tredje veckan i Oskarshamn, 2-6 oktober >>

  Huvudförhandling om slutförvaret - nyheter från första och andra veckan i Stockholm 5-14 september >>

  Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret - MKG uppdaterar er, 170905 >>

  Om EN vecka startar huvudförhandlingen om slutförvaret, 170829 >>

  Huvudförhandling om slutförvaret – TVÅ VECKOR KVAR, 170822 >>

  Domstolen kungör huvudförhandling om slutförvar – Start den 5:e september i Stockholm, 170704 >>

  Nyheter i media innan, mellan förhandlingsveckorna och efter (nyheter under huvudförhandlingen, se respektive vecka i högermenyn): 

  "Slutförvar i Forsmark får kritik efter ny rapport", 180117 >>

  "SKB: Vår metod är säker", 180117 >>

  "Rapportern doldes får kritikerna", 180117 >>

  Sveriges Radio: "Sveriges största miljörelaterade miljöärende avgörs snart", 171104 >>

  UNT: "Ödesdag för SKB spikat i domstol", 171027 >>

  Sveriges Natur: ”Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret”, 171019 >>

  UNT: ”Efter avslöjandet: Domstolen kräver nya svar av SSM”, 171019 >>

  Sveriges Natur: ”Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Uppgifterna är irrelevanta””, 171018 >>

  Ny Teknik: ”Söderviken ska vara säker i 100 000 år”, 171017 >>

  Hufvudstadsbladet: ”Het debatt kring svenskt kärnavfall”, 171017 >> 

  Sveriges Natur: ”Gränsvärden för strålning ska skydda kommande generationer”, 171016 >>

  Dagens Arena ”Folkkampanjen mot kärnkraft: Avfallet måste få en säkrare slutförvaring”, 170929 >>

  ETC Uppsala "Livsfarligt eller bergsäkert  –  forskare oeniga kring Forsmarks slutförvar, 170922 >> 

  Ny Teknik ”Miljöprövningen en milstolpe för SKB”, 170904 >>

  SR P1-morgon "Ska Sverige få slutförvara kärnavfall?", 170904 >>

  Ny Teknik ”Valet handlar om ”millioner år””, 170904 >>

  UNT ”Någon måste väl ta emot det", 170904 >>

  UNT "Skarpt läge för SKB:s ansökan" 170904 >>

  Ny Teknik "Slutförvaret - 5 frågor om största miljöprövningen någonsin", 170904 >>

  Ny Teknik "Kopparkapslarna blir den viktigaste frågan", 170904 >>

  Vetenskapsradion "Nu prövas kärnbränslets slutförvar", 170904 >>

  TT publicerat i Aftonbladet ”Förhandling om kärnavfall inleds”, 170904 >>

  Dagens Industri "Forskare larmar om slutförvar av kärnbränsle", 170901 >>
  [pdf] Artikeln som pdf >> 

  UNT ”Huvudförhandling startar på tisdag”, 170831 >> 

  ETC Uppsala ”Farligt slutförvar vid Forsmark”, 170831 >>

  SKB:s pressmeddelande via MyNewsDesk ”Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark”, 170831 >> 

  P4 Uppland ”Vetenskapsreporter: Slutförvaret ska ha hålla i 100 000 år”, 170829 >> 

  P4 Uppland ”Informationsmöte om slutförvaret i Östhammar”, 170829 >> 

  UNT ”Panelsamtal om SKB:s planer”, 170828 >>

   

  Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

  I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

   

  Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
  Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
  Läs mer >> 

   

  Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
  Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
  Läs mer >> 

  Nyheter

  Kalendarium

  Prenumerera på MKG:S RSS

  Prenumerera på MKB: nyhetsbrev