Inledande bedömningsfasen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin inledande bedömning gjort en genomgång av ansökningarna för att se vilka kompletteringar som krävs. Myndigheten tog i maj 2011 beslut om att gå vidare till den inledande sakgranskningsfasen av ansökningarna. 

Handlingar från den inledande bedömningsfasen

Här kan du att kunna ladda ner handlingarna i myndighetens inledande bedömning av slutförvarsansökan.

SSM:s beslut i samband med den inledande bedömningen, 110527 >> 

SSM:s brev till SKB med anledning av den inledande bedömningen >>

SKB:s svar till SSM med anledning av den inledande bedömningen >>

bilaga 1: SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle >>
bilaga 2: Criticality safty calculations of disposal canisters 2 >> 
bilaga 3: Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande 
BWR, MOX och PWR bränsleelement >> 

SSM:s projektplan där de beskriver hur de kommer att arbeta med prövningen av ansökan >>

Handlingarna är tagna från Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2011-1137 "Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP)". Alla inkomna handlingar i diarienumret hittar du här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev