Inledande bedömningsfasen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin inledande bedömning gjort en genomgång av ansökningarna för att se vilka kompletteringar som krävs. Myndigheten tog i maj 2011 beslut om att gå vidare till den inledande sakgranskningsfasen av ansökningarna. 

Handlingar från den inledande bedömningsfasen

Här kan du att kunna ladda ner handlingarna i myndighetens inledande bedömning av slutförvarsansökan.

SSM:s beslut i samband med den inledande bedömningen, 110527 >> 

SSM:s brev till SKB med anledning av den inledande bedömningen >>

SKB:s svar till SSM med anledning av den inledande bedömningen >>

bilaga 1: SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle >>
bilaga 2: Criticality safty calculations of disposal canisters 2 >> 
bilaga 3: Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande 
BWR, MOX och PWR bränsleelement >> 

SSM:s projektplan där de beskriver hur de kommer att arbeta med prövningen av ansökan >>

Handlingarna är tagna från Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2011-1137 "Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP)". Alla inkomna handlingar i diarienumret hittar du här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev