Inledande sakgranskningsfasen

Myndigheten beslutade den 31 maj 2011 att avsluta den inledande bedömningen genom att begära in de kompletteringar som krävs för att ansökan ska bli formellt komplett. I samband med detta inleddes den inledande sakgranskningsfasen. I oktober 2012 avslutades även denna fas och myndigheten beslutade att gå vidare in i sakgranskningsfasen, läs mer om sakgranskningsfasen här >>

Syftet med den inledande sakgranskningsfasen var att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget. Myndigheten begärde i denna fas in kompletteringar inför den kommande sakgranskningsfasen. När tillräckliga kompletteringar inkommit inleddes sakgranskningsfasen. 

Under den inledande sakgranskningen skickade myndigheten även ut ansökningshandlingarna på  bred remiss. Remissinstanserna lämnade in sina synpunkter senast den 1 juni 2012.
Här kan du läsa mer, ladda ner remissen och de inkommande remissvaren >>

Här kommer du att kunna ladda ner myndighetens rapporter allt eftersom de offentliggörs >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev