Inledande sakgranskningsfasen

Myndigheten beslutade den 31 maj 2011 att avsluta den inledande bedömningen genom att begära in de kompletteringar som krävs för att ansökan ska bli formellt komplett. I samband med detta inleddes den inledande sakgranskningsfasen. I oktober 2012 avslutades även denna fas och myndigheten beslutade att gå vidare in i sakgranskningsfasen, läs mer om sakgranskningsfasen här >>

Syftet med den inledande sakgranskningsfasen var att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget. Myndigheten begärde i denna fas in kompletteringar inför den kommande sakgranskningsfasen. När tillräckliga kompletteringar inkommit inleddes sakgranskningsfasen. 

Under den inledande sakgranskningen skickade myndigheten även ut ansökningshandlingarna på  bred remiss. Remissinstanserna lämnade in sina synpunkter senast den 1 juni 2012.
Här kan du läsa mer, ladda ner remissen och de inkommande remissvaren >>

Här kommer du att kunna ladda ner myndighetens rapporter allt eftersom de offentliggörs >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev