Kalendarium

-
Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall den 1 december. Program: Lunch kl 12-12.50
-
Kärnavfallsrådet bjuder in till ett seminarium den 30 november, där fokus kommer ligga på gjutjärn i kopparkapslar.
-
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har bjudit in till ett seminarium den 15 oktober. Mötet kommer bl.a.
-
Under fyra tisdagar i vår går det att göra digitala besök hos de tre största arbetsgivarna i Östhammars kommun. Den 27 april går det att besöka kärnavfallsbolaget SKB som kommer att prata om hur de tar hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt.
-
"Den 16 februari 2021 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagen, ett årligt återkommande evenemang där aktuella frågor inom strålsäkerhet diskuteras.
-
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar. Kommunen kommer att hålla en digital premiär för speciellt inbjudna via Youtube den 2 december. Därefter kommer filmen att göras tillgänglig för alla att se längre fram – sannolikt under mitten av december 2020, enligt Östhammars kommun.
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inbjuder till samtal om "Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?". Milkas vill med detta seminarium informera och samtala om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKBs planer. Planer som fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom).
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit de svenska miljöorganisationerna till ett informationsmöte den 6 november. Mötet kommer bl.a. ta upp läget inom hantering och slutförvar av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bjuder in till ett webbsänt samtal med bolagets vd Johan Dasht, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier, landshövdingen för Länsstyrelsen i Uppsala län Göran Enander samt flera politiker på lokal och riksnivå.