Kalendarium

-
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM håller den 10 april 2024 kl 13.00-15.30 ett seminarium om kärnavfallsfrågor.
-
The NEA Expert Group on Archiving for Radioactive Waste Management (EGAR) is organising the workshop The medium and the message: Challenges and solutions in selecting and preserving records of radioactive waste to bring together the work of the two sub-groups – the “what” and the “how” –
Seminarium på Jonsereds herrgård mellan 9.30 och 15.30. Även utställningen "Den moderna förbjudna frukten - om kärnkraft" den 31 maj 16-17 och 1 juni 9.30-15.00
-
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt håller huvudförhandling i målet M 6215-21 som rör OKG:s ansökan om att få utöka markförvaret för mycket lågaktivt radioaktivt avfall vid Oskarshamns kärnkraftverk.
-
Organisationen Nuclear Transparency Watch (NTW) – där MKG är medlem – kommer att hålla en serie med webinarier om kärnavfallsfrågan i olika länder. Först ut är MKG:s kanslichef Johan Swahn som som beskriver läget i Sverige.
-
Den 22 september skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske 29 november - 1 december i prövningen avseende fortsatt drift av SFR, och byggnationen av SFR2.
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommer under september månad att redovisa nästa forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-22. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer granska och utvärdera programmet senast den 31 mars 2023 för att sedan redovisa resultatet till regeringen.
-
Föreläsningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Sotenäs och Studiefrämjandet Fyrbodal. Johan Swahn, kanslichef på MKG, medverkar. Han arbetar åt miljörörelsen, bl.a. Naturskyddsföreningen, med att granska och delta i miljöprövningar av svenska kärnavfallsprojekt.
-
Den 19 april skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen avseende utökad lagring av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver att de "har av regeringen fått i uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs. I översynen ingår dialog med berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

Kalenderarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev