Kalendarium 2012

Kärnavfallsrådet har bjudit in utvalda remissinstanser, aktiva i granskningen av slutförvarsansökan, till en runda-bordsdiskussion den 6 december.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in till fyra informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. SSM har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in till fyra informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. SSM har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen.
Välkommen till seminariet "Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?" den 5 december. Seminariet är det sista av totalt tre kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, anordnar under hösten. På seminariet talar docent Olle Grinder, PM Technology AB. 
Välkommen till seminariet "En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunskapen om djupa borrhål som alternativ" den 27 november. Seminariet är det andra av totalt tre kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, anordnar under hösten.
Välkommen till seminariet "Kärnavfall, ansvar och kommande generationer" den 15 november. Seminariet är det först ut av totalt tre kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, anordnar under hösten.
Den 8-9 november arrangerar Kärnavfallsrådet ett internationellt seminarium med den övergripande frågan om använt kärnbränsle är en börda eller en resurs för framtida generationer. Seminariet kommer att innehålla presentationer av inbjudna talare och paneldebatter. Nyckelfrågorna kommer att vara:
Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, anordnar den 19 september ett seminarium om samhällsforskning. På seminariet kommer en utvärdering av SKB:s samhällsforskning att presenteras, samt att för- och nackdelar med olika typer av forskningsfinansieringar kommer att diskuteras.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 13-14 juni anordnat mötesdagar där den internationella granskningsgruppen, utsedd av kärnenergibyrån OECD/NEA, presenterar sin slutrapport samt svarar på frågor om sin granskning av ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Förmiddagen den 25 april anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett informationsmöte angående de regeringsuppdrag myndigheten har fått för att se över finansieringslagen och finansieringsförordningen.