SKB presenterar Fud-program 2022 hos SSM

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommer under september månad att redovisa nästa forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-22. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer granska och utvärdera programmet senast den 31 mars 2023 för att sedan redovisa resultatet till regeringen. SSM har för avsikt att be ett 50-tal remissinstanser om synpunkter på programmet. SSM har därför uppmärksammat berörda remissinstanser att de gett SKB i uppdrag att presentera programmet i SSM:s lokaler. Vid mötet kommer också SSM att redovisa hur myndigheten planerar att genomföra sin granskning. Mer information om mötet kommer att skickas ut till remissinstanserna i början av oktober 2022.

Tid: 12 oktober kl. 09:30-15
Plats: Solna Strandväg 96, Stockholm

Mer information kommer.

 

Länkar:

SSMs förhandsinformation >>

Mer om Fud på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM: Ökad öppenhet en viktig fråga i Fud-22, 220309 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar, 220127 >>

Kalenderarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev