Kärnavfallsrådets seminarium om beslutsprocessen i kärnavfallsfrågan – 2006

Kärnavfallsrådet (tidigare KASAM) höll i november 2006 ett seminarium om “Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen”. Syftet med seminariet var att dels tydliggöra regelsystemet och olika aktörers roller under beslutsprocessen inför tillståndsgivningen, dels att identifiera eventuella oklarheter under denna beslutsprocess.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-11-15
Kärnavfallsrådets seminarium om ”Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen”

Nyhet om mötet av MKG 2006-11-15
MKG deltog i Kärnavfallsrådets seminarium om beslutsprocessen i kärnavfallsfrågan

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev