KASAM-seminarium om djupa borrhål

KASAM höll i mars 2007 ett seminarium om djupa borrhål för slutförvaring av högaktivt avfall. Seminariet var ett första i det genomlysningsprojekt som KASAM har startat. Seminariet syftade till att genomlysa metoden och borrhålsexperter från flera olika institutioner samlades för att diskutera djupa borrhål som en metod för att ta hantera högaktivt kärnavfall.

MKGs kalenderinformation
om seminariet 2007-03-14–2007-03-15 >>

KASAM-seminarium "Utfrågning om djupa borrhål".

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-08 >>
MKG:s kommentar inför seminariet.

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-15 >>
MKG:s kommentar efter seminariet.

Pressmeddelande om utredning
av djupa borrhål 2007-03-15 >>

MKG:s pressmeddelande kring behovet av en oberoende utredning av metoden djupa borrhål.

Nyhet om KASAM:s
genomlysningsprojekt 2006-11-15 >>

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev