M2019/01879/Ke - Kärntekniklagen

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2019/01879/Ke om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Efter det att regeringen tog sitt beslut i ärendet den 22 december 2021 har dock mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att hantera ansökningarna enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. 

Följ mark- och miljödomstolens fortsatta process här >>

Följ SSM:s fortsatta process här >>

 

M2019/01879/Ke

Innehållsförteckning, 220110 >>

Handlingar [pdf:er]:

25. Regeringsbeslut om utbyggnad, 211222 >>

24. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211217 >>

Rättelse, 211217 >>
Bilaga 1, Yttrande till Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten, 181031 >>
Bilaga 2, Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 190220 >>
Bilaga 3, Slutplädering, 191002 >>
Bilaga 4, Presentation slutplädering, 191002 >>

23. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211221 >>

22. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211220 >>

21. Tjänsteanteckningar från telefonsamtal med Strålsäkerhetsmyndigheten, 211112 >>

20. Protokoll - möte med SKB, 211111 >>

19. Protokoll uppvaktning Per Bolund och SKB, 210915 >>

18. Protokoll uppvaktning SKB, 210907 >>

17. Protokoll uppvaktning 25 maj 2021 Östhammars kommun, 210525 >>

16. Mail från Östhammars kommun, 210506 >>
Bilaga:
- Utdrag från protokoll om SFR 2, 210427 >>

15. Protokoll uppvaktning 1 december 2020 SKB >>

14. Protokoll uppvaktning 25 november 2020 Östhammars kommun, 201125 >>

13. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

12. Protokoll från uppvaktning, SKB 200909 >>

11. Skrivelse från Milkas, Ang. regeringenshantering av SKB:sKBS-3 och SFRansökningar, 200903 >>

10. Protokoll uppvaktning från Östhammars kommun, 200603 >>

9. SKB yttrande om domstolen och SSM:s yttranden, 200519 >>

8. Tillfälle till yttrande, svar senast 1 juni 2020, 200511 >>

7. Protokoll uppvaktning 5 maj 2020, 200505 >>

6. Felregistrerat

5. Protokoll vid uppvaktning 200211 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

4. Protokoll uppvaktning 5 februari 2020, 200205 >>

3. Yttrande från SERO:
- Mail från SERO, 181228 >>
- Slutförvar sammanfattning, 181228 >> 
- Slutförvar stor sammanfattning, 181228 >>
- Synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret, 181228 >>
- Synpunkter på utökat SFR 2, 181228 >>
- Deltagande i granskningen av kärnavfallsprocessen, 181228 >>
- Westinghouse Plasma Gasification, independent waste technology report >> (stor)

2. Protokoll uppvaktning SKB 26 november 2019, 191126 >>
Bilaga: SKB:s presentation >> 

1. Överlämnande av ansökan av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), om tillstånd enligt kärntekniklagen avseende utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 191022 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev