M2019/02009/Me - Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2019/02009/Me om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Efter det att regeringen tog sitt beslut i ärendet den 22 december 2021 har dock mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att hantera ansökningarna enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. 

Följ mark- och miljödomstolens fortsatta process här >>

Följ SSM:s fortsatta process här >>

 

M2019/02009/Me

Innehållsförteckning, 220110 >>

Handlingar [pdf:er]:

26. Regeringsbeslut, 211222 >>

25. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211221 >>

24. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211220 >>

23. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211217 >>
Bilaga 1, Yttrande till Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten, 181031 >>
Bilaga 2, Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 190220 >>
Bilaga 3, Slutplädering, 191002 >>
Bilaga 4, Presentation slutplädering, 191002 >>

22. Protokoll - möte med Östhammars kommun, 211214 >>

21. Protokoll - möte med SKB, 211111 >>

20. Protokoll - möte med SKB och Per Bolund, 210915 >>

19. Protokoll - uppvaktning av SKB, 210907 >>

18. Yttrande från SKB, 210614 >>

17. Skrivelse till SKB, svar senast 23 juni 2021, 210526 >>
Bilaga:
Mail från Milkas, 200903 >>

16. Protokoll - Uppvaktning av Östhammars kommun 25 maj 2021 >>

15. Utdrag ur protokoll från Östhammars kommun - beslut om inställning till SFR 2, 210506 >>

14. Protokoll uppvaktning från SKB, 201201 >>

13. Protokoll uppvaktning från Östhammars kommun, 201125 >>

12. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

11. Protokoll från uppvaktning, SKB, 200909 >>

10. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:sKBS-3 och SFRansökningar 200903 >>

9. Protokoll uppvakning Östhammars kommun, 200603 >>

8. Yttrande från SKB, 200527 >>

7. Skrivelse, svar senast 1 juni 2020, 200511 >>

6. Protokoll uppvaktning SKB 5 maj 2020, 200505 >>

5. Protokoll vid uppvaktning, SKB, 200211 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

4. Protokoll uppvaktning 5 februari 2020, Östhammar kommun 200205 >>

3. Yttrande från SERO:
- Mail från SERO, 181228 >>
- Slutförvar sammanfattning, 181228 >> 
- Slutförvar stor sammanfattning, 181228 >>
- Synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret, 181228 >>
- Synpunkter på utökat SFR 2, 181228 >>
- Deltagande i granskningen av kärnavfallsprocessen, 181228 >>
- Westinghouse Plasma Gasification, independent waste technology report >> (stor)

2. Protokoll uppvaktning SKB 26 november 2019, 191126 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

1. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av utbyggnad av anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall i Forsmark, Östhammars kommun, Yttrande till regeringen 191113 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev