M2019/02009/Me - Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2019/02009/Me om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Efter det att regeringen tog sitt beslut i ärendet den 22 december 2021 har dock mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att hantera ansökningarna enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. 

Följ mark- och miljödomstolens fortsatta process här >>

Följ SSM:s fortsatta process här >>

 

M2019/02009/Me

Innehållsförteckning, 220110 >>

Handlingar [pdf:er]:

26. Regeringsbeslut, 211222 >>

25. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211221 >>

24. Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 211220 >>

23. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 211217 >>
Bilaga 1, Yttrande till Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten, 181031 >>
Bilaga 2, Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 190220 >>
Bilaga 3, Slutplädering, 191002 >>
Bilaga 4, Presentation slutplädering, 191002 >>

22. Protokoll - möte med Östhammars kommun, 211214 >>

21. Protokoll - möte med SKB, 211111 >>

20. Protokoll - möte med SKB och Per Bolund, 210915 >>

19. Protokoll - uppvaktning av SKB, 210907 >>

18. Yttrande från SKB, 210614 >>

17. Skrivelse till SKB, svar senast 23 juni 2021, 210526 >>
Bilaga:
Mail från Milkas, 200903 >>

16. Protokoll - Uppvaktning av Östhammars kommun 25 maj 2021 >>

15. Utdrag ur protokoll från Östhammars kommun - beslut om inställning till SFR 2, 210506 >>

14. Protokoll uppvaktning från SKB, 201201 >>

13. Protokoll uppvaktning från Östhammars kommun, 201125 >>

12. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

11. Protokoll från uppvaktning, SKB, 200909 >>

10. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:sKBS-3 och SFRansökningar 200903 >>

9. Protokoll uppvakning Östhammars kommun, 200603 >>

8. Yttrande från SKB, 200527 >>

7. Skrivelse, svar senast 1 juni 2020, 200511 >>

6. Protokoll uppvaktning SKB 5 maj 2020, 200505 >>

5. Protokoll vid uppvaktning, SKB, 200211 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

4. Protokoll uppvaktning 5 februari 2020, Östhammar kommun 200205 >>

3. Yttrande från SERO:
- Mail från SERO, 181228 >>
- Slutförvar sammanfattning, 181228 >> 
- Slutförvar stor sammanfattning, 181228 >>
- Synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret, 181228 >>
- Synpunkter på utökat SFR 2, 181228 >>
- Deltagande i granskningen av kärnavfallsprocessen, 181228 >>
- Westinghouse Plasma Gasification, independent waste technology report >> (stor)

2. Protokoll uppvaktning SKB 26 november 2019, 191126 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

1. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av utbyggnad av anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall i Forsmark, Östhammars kommun, Yttrande till regeringen 191113 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Den 29 november startar domstolen sin huvudförhandling
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev