MKG bevakar och granskar

MKG är ett samarbete mellan FältbiologernaJordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar länNaturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. MKG är en ideell förening och finansierar sitt arbete med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Föreningen startades 2004 och erhöll medel ur kärnavfallsfonden mellan 2005-2017.

MKG arbetar med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Det gör vi genom att medverka i den inledda prövningsprocessen av ansökan om ett slutförvar, bistå medlemsföreningarna med underlag för deras verksamhet och på andra sätt verka för att den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet kommer till stånd.

Under publikationer finns material som MKG har producerat. Det är till exempel yttranden på olika beslut och inlagor till samrådsprotokoll. Under dokument finns till exempel föreningens stadgar.

Här kan du ladda ner en informationsbroschyr om MKG >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev