MKGs styrelse

 I MKG:s styrelse ingår:

  • Fredrik Munters, ordinarie ledamot för Fältbiologerna med Marvin Gilbert Hallström som ersättare;
  • Rikard Rudolfsson, ordinarie ledamot för Jordens Vänner med platsen som personlig ersättare vakant;
  • Lotta Silfver, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen med Linda Birkedal som personlig ersättare;
  • Åsa Lindstrand, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, i med Guy Madison som personlig ersättare;
  • Catharina Lihnell, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län med platsen som personlig ersättare vakant;
  • Olle Lindeberg, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne med Andrea Nowag som personlig ersättare;
  • Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län med Hans Jivander som personlig ersättare.

Till ordförande i MKG för 2023 valdes Åsa Lindstrand och till vice ordförande valdes Ylva Lundh.

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte den 7 juni 2023.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev