MKGs styrelse

 I MKG:s styrelse ingår:

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, tillika MKG:s ordförande.
Guy Madison, personlig ersättare.

 

Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen
Lars-Bertil Nilsson, personlig ersättare.

Linda

Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne.
Andrea Nowag, personlig ersättare.

Chatarina Lihnell

Catharina Lihnell, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.
[-], personlig ersättare.

Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, tillika MKG:s vice ordförande.
Hans Jivander, personlig ersättare.

 

Sven-Erik Sjöstrand, ordinarie ledamot för Jordens Vänner.
Stefan Larsson, personlig ersättare.

 

Marvin Hallström, ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
Tobias Larsson, personlig ersättare.

 

 

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte den 8 juni 2022.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev