Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arbetar tillsammans i prövningsprocessen med framtagande av yttranden, brev och utspel. Avsändare är MKG med medlemsföreningar. 

I högerspalten hittar du länkar där du kan: