News and events

On September 14, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review, MKG, sent a statement to the Ministry of Economic Affairs and Employment regarding Posiva Oy's application for an operating license for the Onkalo repository for spent nuclear fuel in Olkilouto.
The Swedish Society for Nature Conservation, the Swedish Friends of the Earth, Nature and Youth Sweden, the Uppsala County chapter and the Östhammar local chapter of the Swedish Society for Nature Conservation and the Swedish NGO Office for Nuclear waste Review, M
The Swedish government's decision to say yes to repository for spent nuclear fuel in Forsmark is both regrettable and irresponsible. This is the opinion of the Swedish Society for Nature Conservation and the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review (MKG).
On 27 January 2022, the Swedish government took the decision to approve the planned repository for spent nuclear fuel in Forsmark without the nuclear power industry having been able to show that the copper canisters that are to guarantee safety for at least 100 000 years will work as inte
On 22 December, the Government decided to approve the extension of the repository for short-lived radioactive waste in Forsmark (SFR) with a new repository (SFR 2).
The new Minister of Climate and Environment Annika Strandhäll at a press conference on December 8 presented a timetable for a decision on the planned repository for spent nuclear fuel in Forsmark, and a decision on the extension of the current repository for short-lived radioactive waste
On August 26 the Swedish government took a decision to increase of the central intermediate storage facility for spent nuclear fuel (Clab) at the Oskarshamn nuclear power plant.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan. Under den 29 november till 1 december 2022 pågick domstolens huvudförhandling om villkor till domstolen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev