Nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion

2023

23-04-01 KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel >>

2022

22-11-21 KTH-ledda forskare publicerar ny kopparstudie som visar på problem för kärnbränsleförvaret >>

22-06-15 Kanada presenterar en alternativ KBS-metod med mindre koppar >>

22-04-27 Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet >>

22-02-24 KTH-forskare avvisar SKB-kritik av viktig kopparkorrosionsstudie >>

22-02-11 Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslutet >>

22-01-27 Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar >>
 

2021

21-12-29 Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln >>

21-12-01 Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar >>

21-11-28 KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’ >>

21-11-22 Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt >>

21-11-12 KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar” >>

21-11-10 SKB yttrar sig över svaren på kopparkapselremissen >>

21-11-04 MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut >>

21-11-01 SKB får yttra sig över svaren på kopparkapselremissen >>

21-10-22 Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret >>

21-10-21 Kärnavfallsrådet svarar på regeringens kopparkapselremiss: Det behövs mer forskning >>

21-10-19 SKB yttrar sig om regeringens kopparkapselremiss >>

21-10-15 KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion >>

21-10-15 SSM svarar på regeringens kopparkapselremiss >>

21-10-05 Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM >>

21-09-23 Remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickad till Kärnavfallsrådet och SSM >>

21-09-14 Kärnavfallsrådet skickar rapport om gjutjärnsinsaten till regeringen >>

21-07-11 MKG och medlemsorganisationer till regeringen: Säg nej till kärnbränsleförvaret eller fortsätt utred kopparkorrosionen >>

21-03-26 Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar >>

21-03-18 Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs” >>

21-03-15 Kärnavfallsrådet i möte med miljöorganisationer: LOT-projektet och mera >>

21-03-11 SSM:s godkännande av de ovetenskapliga LOT-resultaten skickade till regeringen >>

21-03-11 Pressmeddelande från MKG: Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker kopparkorrosionsresultat – trots att kärnavfallsbolaget SKB undanhåller viktigt material >>

21-03-11 Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning >>

21-03-05 MKG i det fjärde SSM-bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen! >>

21-03-05 Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks vetenskapligt! >>

21-02-26 KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT >>

21-02-25 ”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret >>

21-02-15 Korrosionsforskare i replik i SvD bekräftar att kärnbränsleförvaret bör underkännas >>

21-02-14 ”Kopparkapslarna håller inte måttet”: Naturskyddsföreningen och MKG på SvD debatt om kärnbränsleförvaret >>

21-02-11 DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen >>

21-01-11 SSM:s externa LOT-granskning har förlängts >>

 

2020

20-12-11 MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket >>

20-12-11 MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlag saknas >>

20-11-23 KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning >>

20-11-09 MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier >>

20-11-03 MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT >>

20-10-08 MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning >>

20-10-07 Informationsblad om kvarstående barriärfrågor från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport >>

20-10-01 Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial >>

20-09-30 Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT >>

20-09-01 SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar >>

20-06-15 Första LOT-rapporten med data och information om upptaget >>

20-06-11 MKG:s seminarium om kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse finns nu att se i efterhand på YouTube >>

20-05-27 Kopparkorrosionsresultat från LOT-upptaget kan komma innan sista september >>

20-04-08 Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG >>

20-03-25 Nyhet om att Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. hade ett möte med SSM:s GD och medarbetare >>

20-03-22 MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande” >>

20-03-11 Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020 >>

20-02-27 Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget >>

20-01-22 MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget >> 

 

2019

19-12-06 Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB >>

19-12-20 MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket >>

19-11-27 SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget >>

19-11-19 MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen >>

19-10-28 MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp >>

19-10-24 Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn >>

19-10-16 Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM >>

19-03-07 Möte mellan SKB och SSM om det kommande regeringsyttrandet om riskerna för korrosion av kopparkapslar >>

19-09-30 Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering >>

19-09-30 SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering >>

19-09-13 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar >>

19-09-13 Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

19-09-30 Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret >>

19-04-25 SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss >>

19-04-04 Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden >> 

19-01-29 Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle >>

 

2018

18-11-20 SKB:s och Uppsala universitets forskning om kopparkorrosion anmäls för fusk >>

18-10-30 Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert >>

18-04-26 Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert >>

18-04-05 Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion >>

 

2017

17-10-11 SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen >>

17-09-14 Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 8 Stockholm >>

17-09-11 Huvudförhandling om slutförvaret Dag 5 Stockholm >>

17-09-08 Huvudförhandling om slutförvaret Dag 4 Stockholm >>

17-08-30 Natuskyddsföreningen och MKG yttrar sig över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak >>

17-06-30 SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak >>

17-06-21 Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-16 >>

17-05-17 Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion >>

17-02-28 MKG: SSM måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu >>   

17-02-14 Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM >>

2016

16-10-17 SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM >>

16-06-29 SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar >>

16-05-31 Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen >>

16-05-31 Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till miljödomstol och SSM >>

16-04-14 SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM >>

2015

15-10-05 Två nya rapporter visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar >>

15-06-26 Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar >>

15-06-24 SSM till domstolen: Ett snabbt beslut om ett slutförvar är viktigare än högsta säkerhet >>

15-03-25 MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion >>

15-03-16 SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM >> 

15-02-27 SKB:s komplettering om kopparkorrosion återigen försenad >>

15-02-26 MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion >>

15-01-14 SKB:s komplettering om kopparkorrosion försenad >> 

15-01-08 SSM får en tidigare hemlig rapport om "oväntad" kopparkorrosion från SKB  >> 

2014

14-11-28 SKB låter myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion >>

14-10-29 SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >>

14-10-03 MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida >> 

14-09-30 SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

14-06-12 Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande >>

14-04-25 Avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion >>

14-03-06 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2014: Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande >>

14-02-28 SKB kompletterar åter om kopparkorrosion >>

14-02-25 Artonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

14-02-24 MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare >>
 

2013

13-12-20 SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande kopparkorrosion >>

13-12-19 Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen >> 

13-12-06 MKG skriver ett öppet brev till Uppsalaforskare >>

13-11-08 Forskare lämnara SKB:s referensgrupp om syrgasfri kopparkorrosion >>

13-10-03 Sjuttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-07-29 Ny SKB-rapport visar att väte produceras av koppar i syrgasfritt vatten >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringen i juni 2013 som innehåller förra lägesrapporten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 130628 >>

2013-06-14 Sextonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-04-23 Avstämningsmöte med SKB om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi >>

2013-04-08 MiniCan-försöket visar på omfattande korrosion >>

2013-04-03 SKB lämnar yttrande till domstolen: Avvisar kompletteringskrav om långsiktig strålsäkerhet och djupa borrhål >>

2013-03-25 Femtonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-02-06 Korrosions- och kapselfrågor på SSM:s fjärde avstämningsmöte i sak med SKB >>

2013-01-25 SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten” >>
 

2012

2012-12-20 SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet >>

2012-12-13 Naturskyddsföreningen och MKG vil ha en öppen kopparkorrosionsforskning >>

2012-12-07 SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB >>

2012-12-05 Seminarium 3: Vad händer i kopparkorrosionsfrågan? >>

2012-11-06 Fjortonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-10-31 Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen >>

2012-10-29 SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen >>

2012-10-26 SKB anger tidsplan för kopparkorrosonsexperiment i syrgasfri miljö >>

2012-10-12 MKG lämnar SKB:s referensgrupp >>

2012-10-05 SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet >>

2012-10-04 MKG kommenterar kopparkorrosionsresultaten från Uppsala >>

2012-09-24 Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan >>

2012-09-13 SSM begär kompletteringar om kopparkapseln >>

2012-08-31 Rapporter klara från myndighetens externa experter >>

2012-08-24 Trettonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-07-03 Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB >>

2012-06-13 Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister >>

2012-06-01 Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar >>

2012-05-07 Tolfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-04-16 Tveksamheter i SKB:s komplettering till SSM om kopparkorrosion >>

2012-03-06 Seminarium om kärnavfallsrådets årliga kunskapslägesrapport >>

2012-02-28 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012 - häifrån till evigheten och internationell utblick >>

2012-02-24 Vetenskaplig artikel visar på kopparkorrosion orsakad av strålning >> 

2012-02-14 SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

2012-02-01 Elfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-01-17 Nya rön om kopparkorrosion >>
 

2011

2011-12-20 SSM-rapport bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök >>

2011-11-28 Tionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-09-21 Nionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-08-23 Åttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-06-30 MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade! >>

2011-06-21 Sjunde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-05-27 KTH-studie visar kraftig kopparkorrosionspåverkan av strålning >>

2011-04-28 Sjätte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-04-05 Slutförvarets skyddsbarriärer diskuterades på seminarium i Östhammar >>

2011-03-23 Femte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-03-15 Ny broschyr om säkerheten i slutförvaret >>

2011-03-09 Kärnavfallsbolaget SKB misstolkar ny myndighetsrapport om kopparkorrosion >>

2011-03-08 Ny SSM-rapport om kopparkorrosion visar på problem för SKB >>

2011-02-15 SSM ger förslag på ändringar i finansieringsförordningen >>
 

2010

2010-01-18 Expertutlåtanden från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium i november klara >>

2010-02-14 Kärnavfallsrådet lyfter barriärproblem och återtagbarhet i ny rapport

2010-03-01 SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-16 MKG deltar i SKBs referensgrupp om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-18 SSM och Kärnavfallsrådet vill inte delta i SKBs referensgrupp om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-24 Första referensgruppsmötet om syrefri kopparkorrosion >>

2010-05-28 MKG arrangerade sminarium om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik >>

2010-06-07 Andra mötet för referensgruppen för SKBs kopparkorrosionsforskning >>

2010-03-15 SKB ordnade frukostseminarium om kopparkorrosion >>

2010-06-22 MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning >>

2010-06-28 Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer >>

2010-06-29 Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet klar >>

2010-07-01 Korrespondens mellan SKB och MKG om kopparkorrosionsforskning >>

2010-08-25 SSM-rapport avslojar att skb dolt problem med kopparkorrosion >>

2010-08-27 Tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-10-29 SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-12 MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet >>

2010-11-12 SSM-diarenummer 2009/4300 om forskningsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-15 Fjärde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-18 Vetenskaplig artikel från KTH-forskare om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten >>

2010-11-19 SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet >>

2010-11-24 SSM kommenterar SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-12-05 Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter >>
 

2009

2009-03-25 Motionerna om kopparkorrosion och fristående forskning behandlade och avslagna >>

2009-05-05 PRESSMEDDELANDE: Inte klart att välja plats för kärnavfallslager >>

2009-06-03 PRESSMEDDELANDE: SKB:s slutförvarsmetod har brister: Djupa borrhål kan vara bättre >>

2009-06-30 PRESSMEDDELANDE: Nya rön om kopparkorrosion kan hindra export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall >>

2009-09-24 Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar rapporter om kopparkorrosion inför seminarium i november >>

2009-09-30 PRESSMEDDELANDE: Ny vetenskaplig artikel visar på risker med SKB:s slutförvar >>

2009-09-30 Sveriges Radios "Klotet" gör reportage om kopparkorrosion >>

2009-09-30 Ny vetenskaplig artikel från KTH-forskare om kopparkorrosion i syrefri miljö >>

2009-10-22 Diskussion om kopparkorrosion inför Kärnavfallsrådets seminarium i november >>

2009-11-01 MKG lägger ut rapporter från försöken i SKB:s berglaboratorium i Äspö >>

2009-11-04 KTH-forskarna svarar på myndighetens BRITE-rapport om kopparkorrosion >>

2009-11-10 Underlag för Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

2009-11-12 PRESSINFORMATION: Ska det svenska slutförvarets långsiktiga säkerhet bygga på konstgjorda barriärer? >>

2009-11-16 Rapporten från upptaget av LOT A2-paketet i Äspö-laboratoriet slutligen publicerad >>

2009-11-17 PRESSMEDDELANDE: Kopparkorrosionsfrågan kräver ytterligare utredningar >>

2009-12-08 KTH-forskarna skickar extra material till korrosionsseminariets expertpanel >>
 

2008

2008-01-23 Kärnavfallsrådet kommenterar riskerna för kopparkorrosion >>

2008-02-07 MKG skriver till SKI om ny artikel om korrosion av koppar i närvaro av salt och sulfider >>

2008-02-22 Diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten i vetenskaplig tidskrift >>

2008-03-03 KTH-forskare och Kärnavfallsrådet fortsätter diskutera kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

2008-03-26 PRESSMEDDELANDE: Slutförvaring av kärnavfall kan öka strålningsriskerna >>

2008-06-28 Kärnkraft 2008 – KTH presenterar forskarrön om kopparkorrosion >>

2008-09-10 Fortsatt diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten (SKI och KTH) >>

2008-10-01 Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall >>

2008-10-10 KTH-forskare presenterar nya rön om kopparkorrosion i syrefritt vatten på konferens i USA >>

2008-12-16 Industrin misstror KTH-forskarna om kopparkorrosion >>
 

2007

2007-10-23 Svenska forskare: Korrosion av koppar hotar slutförvaret -> MKG skriver till SKI >>

2007-10-24 SKI svarar MKG om kopparkorrosion >>

2007-11-14 Forskare på KTH underkänner industrins rapport om kopparkorrosion >>

2007-12-04 PRESSMEDDELANDE: Oväntade problem med koppar och lera i slutförvaret >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev