Nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion

 

2022

22-11-21 KTH-ledda forskare publicerar ny kopparstudie som visar på problem för kärnbränsleförvaret >>

22-06-15 Kanada presenterar en alternativ KBS-metod med mindre koppar >>

22-04-27 Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet >>

22-02-24 KTH-forskare avvisar SKB-kritik av viktig kopparkorrosionsstudie >>

22-02-11 Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslutet >>

22-01-27 Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar >>
 

2021

21-12-29 Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln >>

21-12-01 Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar >>

21-11-28 KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’ >>

21-11-22 Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt >>

21-11-12 KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar” >>

21-11-10 SKB yttrar sig över svaren på kopparkapselremissen >>

21-11-04 MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut >>

21-11-01 SKB får yttra sig över svaren på kopparkapselremissen >>

21-10-22 Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret >>

21-10-21 Kärnavfallsrådet svarar på regeringens kopparkapselremiss: Det behövs mer forskning >>

21-10-19 SKB yttrar sig om regeringens kopparkapselremiss >>

21-10-15 KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion >>

21-10-15 SSM svarar på regeringens kopparkapselremiss >>

21-10-05 Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM >>

21-09-23 Remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickad till Kärnavfallsrådet och SSM >>

21-09-14 Kärnavfallsrådet skickar rapport om gjutjärnsinsaten till regeringen >>

21-07-11 MKG och medlemsorganisationer till regeringen: Säg nej till kärnbränsleförvaret eller fortsätt utred kopparkorrosionen >>

21-03-26 Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar >>

21-03-18 Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs” >>

21-03-15 Kärnavfallsrådet i möte med miljöorganisationer: LOT-projektet och mera >>

21-03-11 SSM:s godkännande av de ovetenskapliga LOT-resultaten skickade till regeringen >>

21-03-11 Pressmeddelande från MKG: Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker kopparkorrosionsresultat – trots att kärnavfallsbolaget SKB undanhåller viktigt material >>

21-03-11 Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning >>

21-03-05 MKG i det fjärde SSM-bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen! >>

21-03-05 Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks vetenskapligt! >>

21-02-26 KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT >>

21-02-25 ”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret >>

21-02-15 Korrosionsforskare i replik i SvD bekräftar att kärnbränsleförvaret bör underkännas >>

21-02-14 ”Kopparkapslarna håller inte måttet”: Naturskyddsföreningen och MKG på SvD debatt om kärnbränsleförvaret >>

21-02-11 DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen >>

21-01-11 SSM:s externa LOT-granskning har förlängts >>

 

2020

20-12-11 MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket >>

20-12-11 MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlag saknas >>

20-11-23 KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning >>

20-11-09 MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier >>

20-11-03 MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT >>

20-10-08 MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning >>

20-10-07 Informationsblad om kvarstående barriärfrågor från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport >>

20-10-01 Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial >>

20-09-30 Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT >>

20-09-01 SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar >>

20-06-15 Första LOT-rapporten med data och information om upptaget >>

20-06-11 MKG:s seminarium om kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse finns nu att se i efterhand på YouTube >>

20-05-27 Kopparkorrosionsresultat från LOT-upptaget kan komma innan sista september >>

20-04-08 Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG >>

20-03-25 Nyhet om att Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. hade ett möte med SSM:s GD och medarbetare >>

20-03-22 MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande” >>

20-03-11 Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020 >>

20-02-27 Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget >>

20-01-22 MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget >> 

 

2019

19-12-06 Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB >>

19-12-20 MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket >>

19-11-27 SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget >>

19-11-19 MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen >>

19-10-28 MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp >>

19-10-24 Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn >>

19-10-16 Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM >>

19-03-07 Möte mellan SKB och SSM om det kommande regeringsyttrandet om riskerna för korrosion av kopparkapslar >>

19-09-30 Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering >>

19-09-30 SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering >>

19-09-13 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar >>

19-09-13 Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

19-09-30 Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret >>

19-04-25 SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss >>

19-04-04 Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden >> 

19-01-29 Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle >>

 

2018

18-11-20 SKB:s och Uppsala universitets forskning om kopparkorrosion anmäls för fusk >>

18-10-30 Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert >>

18-04-26 Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert >>

18-04-05 Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion >>

 

2017

17-10-11 SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen >>

17-09-14 Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 8 Stockholm >>

17-09-11 Huvudförhandling om slutförvaret Dag 5 Stockholm >>

17-09-08 Huvudförhandling om slutförvaret Dag 4 Stockholm >>

17-08-30 Natuskyddsföreningen och MKG yttrar sig över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak >>

17-06-30 SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak >>

17-06-21 Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-16 >>

17-05-17 Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion >>

17-02-28 MKG: SSM måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu >>   

17-02-14 Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM >>

2016

16-10-17 SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM >>

16-06-29 SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar >>

16-05-31 Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen >>

16-05-31 Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till miljödomstol och SSM >>

16-04-14 SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM >>

2015

15-10-05 Två nya rapporter visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar >>

15-06-26 Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar >>

15-06-24 SSM till domstolen: Ett snabbt beslut om ett slutförvar är viktigare än högsta säkerhet >>

15-03-25 MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion >>

15-03-16 SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM >> 

15-02-27 SKB:s komplettering om kopparkorrosion återigen försenad >>

15-02-26 MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion >>

15-01-14 SKB:s komplettering om kopparkorrosion försenad >> 

15-01-08 SSM får en tidigare hemlig rapport om "oväntad" kopparkorrosion från SKB  >> 

2014

14-11-28 SKB låter myndigheten vänta på svar om kopparkorrosion >>

14-10-29 SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion >>

14-10-03 MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida >> 

14-09-30 SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

14-06-12 Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande >>

14-04-25 Avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion >>

14-03-06 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2014: Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande >>

14-02-28 SKB kompletterar åter om kopparkorrosion >>

14-02-25 Artonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

14-02-24 MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare >>
 

2013

13-12-20 SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande kopparkorrosion >>

13-12-19 Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen >> 

13-12-06 MKG skriver ett öppet brev till Uppsalaforskare >>

13-11-08 Forskare lämnara SKB:s referensgrupp om syrgasfri kopparkorrosion >>

13-10-03 Sjuttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-07-29 Ny SKB-rapport visar att väte produceras av koppar i syrgasfritt vatten >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringen i juni 2013 som innehåller förra lägesrapporten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 130628 >>

2013-06-14 Sextonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-04-23 Avstämningsmöte med SKB om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi >>

2013-04-08 MiniCan-försöket visar på omfattande korrosion >>

2013-04-03 SKB lämnar yttrande till domstolen: Avvisar kompletteringskrav om långsiktig strålsäkerhet och djupa borrhål >>

2013-03-25 Femtonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2013-02-06 Korrosions- och kapselfrågor på SSM:s fjärde avstämningsmöte i sak med SKB >>

2013-01-25 SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten” >>
 

2012

2012-12-20 SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet >>

2012-12-13 Naturskyddsföreningen och MKG vil ha en öppen kopparkorrosionsforskning >>

2012-12-07 SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB >>

2012-12-05 Seminarium 3: Vad händer i kopparkorrosionsfrågan? >>

2012-11-06 Fjortonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-10-31 Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen >>

2012-10-29 SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen >>

2012-10-26 SKB anger tidsplan för kopparkorrosonsexperiment i syrgasfri miljö >>

2012-10-12 MKG lämnar SKB:s referensgrupp >>

2012-10-05 SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet >>

2012-10-04 MKG kommenterar kopparkorrosionsresultaten från Uppsala >>

2012-09-24 Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan >>

2012-09-13 SSM begär kompletteringar om kopparkapseln >>

2012-08-31 Rapporter klara från myndighetens externa experter >>

2012-08-24 Trettonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-07-03 Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB >>

2012-06-13 Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister >>

2012-06-01 Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar >>

2012-05-07 Tolfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-04-16 Tveksamheter i SKB:s komplettering till SSM om kopparkorrosion >>

2012-03-06 Seminarium om kärnavfallsrådets årliga kunskapslägesrapport >>

2012-02-28 Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012 - häifrån till evigheten och internationell utblick >>

2012-02-24 Vetenskaplig artikel visar på kopparkorrosion orsakad av strålning >> 

2012-02-14 SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten >>

2012-02-01 Elfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2012-01-17 Nya rön om kopparkorrosion >>
 

2011

2011-12-20 SSM-rapport bekräftar KTH-forskares kopparkorrosionsförsök >>

2011-11-28 Tionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-09-21 Nionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-08-23 Åttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-06-30 MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade! >>

2011-06-21 Sjunde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-05-27 KTH-studie visar kraftig kopparkorrosionspåverkan av strålning >>

2011-04-28 Sjätte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-04-05 Slutförvarets skyddsbarriärer diskuterades på seminarium i Östhammar >>

2011-03-23 Femte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2011-03-15 Ny broschyr om säkerheten i slutförvaret >>

2011-03-09 Kärnavfallsbolaget SKB misstolkar ny myndighetsrapport om kopparkorrosion >>

2011-03-08 Ny SSM-rapport om kopparkorrosion visar på problem för SKB >>

2011-02-15 SSM ger förslag på ändringar i finansieringsförordningen >>
 

2010

2010-01-18 Expertutlåtanden från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium i november klara >>

2010-02-14 Kärnavfallsrådet lyfter barriärproblem och återtagbarhet i ny rapport

2010-03-01 SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-16 MKG deltar i SKBs referensgrupp om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-18 SSM och Kärnavfallsrådet vill inte delta i SKBs referensgrupp om syrefri kopparkorrosion >>

2010-03-24 Första referensgruppsmötet om syrefri kopparkorrosion >>

2010-05-28 MKG arrangerade sminarium om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik >>

2010-06-07 Andra mötet för referensgruppen för SKBs kopparkorrosionsforskning >>

2010-03-15 SKB ordnade frukostseminarium om kopparkorrosion >>

2010-06-22 MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning >>

2010-06-28 Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer >>

2010-06-29 Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet klar >>

2010-07-01 Korrespondens mellan SKB och MKG om kopparkorrosionsforskning >>

2010-08-25 SSM-rapport avslojar att skb dolt problem med kopparkorrosion >>

2010-08-27 Tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-10-29 SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-12 MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet >>

2010-11-12 SSM-diarenummer 2009/4300 om forskningsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-15 Fjärde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-11-18 Vetenskaplig artikel från KTH-forskare om vätgasproduktion under kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt rent vatten >>

2010-11-19 SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet >>

2010-11-24 SSM kommenterar SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

2010-12-05 Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter >>
 

2009

2009-03-25 Motionerna om kopparkorrosion och fristående forskning behandlade och avslagna >>

2009-05-05 PRESSMEDDELANDE: Inte klart att välja plats för kärnavfallslager >>

2009-06-03 PRESSMEDDELANDE: SKB:s slutförvarsmetod har brister: Djupa borrhål kan vara bättre >>

2009-06-30 PRESSMEDDELANDE: Nya rön om kopparkorrosion kan hindra export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall >>

2009-09-24 Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar rapporter om kopparkorrosion inför seminarium i november >>

2009-09-30 PRESSMEDDELANDE: Ny vetenskaplig artikel visar på risker med SKB:s slutförvar >>

2009-09-30 Sveriges Radios "Klotet" gör reportage om kopparkorrosion >>

2009-09-30 Ny vetenskaplig artikel från KTH-forskare om kopparkorrosion i syrefri miljö >>

2009-10-22 Diskussion om kopparkorrosion inför Kärnavfallsrådets seminarium i november >>

2009-11-01 MKG lägger ut rapporter från försöken i SKB:s berglaboratorium i Äspö >>

2009-11-04 KTH-forskarna svarar på myndighetens BRITE-rapport om kopparkorrosion >>

2009-11-10 Underlag för Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

2009-11-12 PRESSINFORMATION: Ska det svenska slutförvarets långsiktiga säkerhet bygga på konstgjorda barriärer? >>

2009-11-16 Rapporten från upptaget av LOT A2-paketet i Äspö-laboratoriet slutligen publicerad >>

2009-11-17 PRESSMEDDELANDE: Kopparkorrosionsfrågan kräver ytterligare utredningar >>

2009-12-08 KTH-forskarna skickar extra material till korrosionsseminariets expertpanel >>
 

2008

2008-01-23 Kärnavfallsrådet kommenterar riskerna för kopparkorrosion >>

2008-02-07 MKG skriver till SKI om ny artikel om korrosion av koppar i närvaro av salt och sulfider >>

2008-02-22 Diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten i vetenskaplig tidskrift >>

2008-03-03 KTH-forskare och Kärnavfallsrådet fortsätter diskutera kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

2008-03-26 PRESSMEDDELANDE: Slutförvaring av kärnavfall kan öka strålningsriskerna >>

2008-06-28 Kärnkraft 2008 – KTH presenterar forskarrön om kopparkorrosion >>

2008-09-10 Fortsatt diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten (SKI och KTH) >>

2008-10-01 Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall >>

2008-10-10 KTH-forskare presenterar nya rön om kopparkorrosion i syrefritt vatten på konferens i USA >>

2008-12-16 Industrin misstror KTH-forskarna om kopparkorrosion >>
 

2007

2007-10-23 Svenska forskare: Korrosion av koppar hotar slutförvaret -> MKG skriver till SKI >>

2007-10-24 SKI svarar MKG om kopparkorrosion >>

2007-11-14 Forskare på KTH underkänner industrins rapport om kopparkorrosion >>

2007-12-04 PRESSMEDDELANDE: Oväntade problem med koppar och lera i slutförvaret >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev