Dialogmöte mellan SSM och SKB om SFR 2 och kärnbränsleförvaret

Efter regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen för ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, och ett kärnbränsleförvar, bägge i Forsmark, arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i den s.k. stegvisen prövningen där preliminära säkerhetsanalyser (PSAR) från kärnavfallsbolaget, SKB, måste godkännas innan byggstart kan ske. SSM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.

Den 11 november träffades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och kärnavfallsbolaget SKB och talade om hur nya lösningar och ändringar i arbetet inför ett kärnbränsleförvar och en utbyggnad av förvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR 2, ska hanteras efter det att anläggningarnas preliminära säkerhetsanalyser PSAR godkäns av SSM.

SSM konstaterar under mötet behovet av en tydlig bild över planerat utvecklingsarbete under uppförandefasen. SSM:s ståndpunkt kommer att utvecklas vidare i sitt yttrande till regeringen efter den pågående granskningen av Fud-2022. 

 

Länkar: 

Mötesanteckningar från dialogmöte om SFR kring ändringshantering efter PSAR, 221111 >> 

Mötesanteckningar från dialogmöte om kärnbränsleförvaret kring ändringshantering efter PSAR, 221111 >>

Gemensam presentation från dialogmötet mellan SKB och SSM den 11 november, 221111 >>

Här listas alla handlingar i SSM:s ärende SSM 2022/2029 - Dialog med SKB 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink >>

Här listas alla handlingar i SSM:s ärende SSM 2022/1705 Dialog med SKB inför ansökan om uppförande av utbyggnad av SFR >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev