Finska regeringen säger ja till kärnbränsleförvar

Den finska regeringen beslutade den 12 november att säga ja till den finska kraftindustrins kärnavfallsbolag Posivas ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar på halvön Olkiluoto vid Östersjön. Anläggning ska inledningsvis fungera som en forsknings- och pilotanläggning. Tidigare i år, den 11 februari, lämnade den finska Strålsäkerhetscentralen STUK ett positivtt yttrande till regeringen.

Det finska kärnavfallsbolaget Posiva lämnade den 28 december 2012 in en ansökan om att få påbörja bygget av ett förvar för använt kärnbränsle till den finska regeringen. Den finska myndigheten Strålsäkerhetscentralen STUK granskade ansökan och lämnade den 11 februari 2015 sitt yttrande till regeringen med en rekommendation att säga ja till förvarsplanerna. Detta trots den omfattande kritik som riktats mot förvarsmetoden i Sverige, som är likadan som i Finland. De kopparkapslar som ska förvara det använda kärnbränslet, 400 meter ner i berggrunden, kan riskera att korrodera inom de närmsta tusen åren. STUK har visserligen föreslagit villkor, bl.a. ”undersökningar som ytterligare säkerställer funktionen i kopparkapseln och det omgivande lermaterialet måste också genomföras”.

Den 12 november beslutade den finska regeringen att säga ja till ett kärnbränsleförvar i Euraåminne. Förvaret benämn även Onkolo. I den debatt som föranledde beslutet var opinionen kluven, enligt finska Hufvudstadsbladet HBL. De gröna är osäkra och hänvisar till den kritik som riktats av geologer i Finland om istidens effekter. De sittande regeringspartierna Centerpartiet, Sannfinländarna och Samlingspartien är positiva. I debatten beskrevs det att förvarstekniken gjort framsteg, behovet av att fatta beslut och möjligheterna med att skapa en stark exportvara.

Det finska platsvalet för kärnbränsleförvaret är halvön Olkiluoto, i Euraåminne kommun, i västra Finland. Där ligger sedan tidigare en anläggning för undersökning av berggrunden samt ett av Finlands kärnkraftverk. Bedömningen är att förvaret kan börja år 2022 och vara i aktivt bruk i 100 år. Kostnadsberäkningen för förvaringen är enligt Posiva tre miljarder euro. Posivas ansökan om ett förvar innefattar inte det avfall som kommer att produceras vid Fennovoimas nya kärnavfallet som håller på att byggas längre norrut längs kuste i Pyhäjoki. Posivas ägare Fortum och Industrins kraft (TVO) ha meddelat att deras kärnbränsleförvarsansökan endast räcker för eget bruk. Detta hoppas regeringen ändra på genom att få företagen att gå med på en gemensam lösning.

 

Länkar:

Nyhet på Regeringens hemsida >>

Nyhet på Posivas hemsida >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:
Finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK är positiva till slutförvar, 150211 >> 

Nyhet i finska HBL.fi ”Opinion kluven inför kärnavfallsbeslut”, 151112 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev