Huvudförhandling i SFR-målet

Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen för tillståndet för nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall SFR och den nya expansionen för rivningsavfall SFR 2 börjar måndagen den 23 september. Under två veckor kommer industri, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet få möjlighet att presentera sin syn på ansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, befarar att det redan inom några årtionden börjar läcka från slutförvaret till havet ovanför (Öregrundsgrepen mellan Forsmark och Gräsö). Om det finns en risk för detta vill föreningarna att domstolen säger till regeringen att tillåtlighet inte ska ges.

Huvudförhandling i mål M 7062-14 i mark- och miljödomstolen, om tillståndet för ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, och för det befintliga slutförvaret för driftsavfall SFR, drar igång måndagen den 23 september och väntas hålla på till torsdag den 3 oktober. 

Det befintliga slutförvaret SFR ligger 50 m under havsbotten en bit utanför Forsmarks kärnkraftverk. För Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som deltar i förhandlingen tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, är det viktigt att det klargörs att det inte finns någon risk för att det snabbt, redan inom några årtionden, börjar läcka radioaktiva ämnen från slutförvaret till havet ovanför (Öregrundsgrepen mellan Forsmark och Gräsö). En sådan läcka påverkar naturmiljön på havsbotten och i havet och även fiske, friluftsliv, turism samt fritidsboende. Om det finns osäkerheter om detta yrkar föreningarna att domstolen i sitt yttrande till regeringen, som kommer efter förhandlingen, säger att tillåtlighet inte ska ges.

Huvudförhandlingen hålls i Nacka tingsrätts egna lokaler i Nacka. I länk nedan finns kungörelse och förhandlingsordning med tider och adress till lokalen. Där framgår bland annat att fredag den 27 september och torsdag den 3 oktober är reservdagar som endast används vid behov. Måndag den 30 september hålls syn på plats i Forsmark (föranmälan krävs).

Rätten kommer att bestå av rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson och två särskilda ledamöter.

MKG har ambitionen att publicera nyheter dagligen från huvudförhandlingen. Första dagen, den 23 september skall handla om eventuella hinder mot prövningen och motparter ska redovisa sin huvudsakliga inställning.

Tisdag den 24 september kommer kärnavfallsbolaget SKB presentera den sökta verksamheten och motparter kan därefter ställa frågor och redovisa synpunkter. Onsdag den 25 september ska handla om strålsäkerhetsfrågor och fredag den 26 september om övriga miljökonsekvenser.

Huvudförhandlingens andra vecka inleds med syn i Forsmark under måndagen den 30 september. På tisdagen den 1 oktober ges motparter möjlighet att framföra ytterligare synpunkter på tidigare dagars frågor om miljökonsekvenser. Onsdagen den 2 oktober är vikt för sammanfattning och avslut.

 

Länkar:

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >> 

Läs mer om SFR 2 på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev