Huvudförhandling med förhandlingsordning för SFR 2 kungjord

Mark- och miljödomstolen har kungjort huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 om SFR 2 och samtidigt meddelat en förhandlingsordning.

Huvudförhandling hålls med start den 23 september 2019 kl. 10.30 i Nacka tingsrätt, och väntas pågå till den 3 oktober (sista dagen reservdag). Domstolen planerar även syn på plats i Forsmark, Östhammars kommun, den 30 september. Deltagande i domstolens syn i Forsmark måste föranmälas till SKB AB.

Rätten kommer att bestå av rådmannen Magnus Hjort, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt två särskilda ledamöter (f.n. ej utsedda).

 

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

 

Läs mer om SFR 2 på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>