Huvudförhandling om markförvar vid OKG genomförd den 3 maj

Bolaget OKG vill bygga ut markförvaret för mycket lågaktivt radioaktivt avfall vid Oskarshamns kärnkraftverk. Den 3 maj hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på förhandlingen och yrkade att ansökan skulle avslås.

I övrigt var det endast Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Länsstyrelsen i Kalmar län som hade synpunkter i målet. Den enda fråga som det var en större diskussion om var om det skulle ingå en platsbarriär i det system ska förhindra att det räcker ut något från förvaret. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) gjorde en presentation på förhandlingen och menar att markförvar av denna typ (deponi) inte bör få tillstånd eftersom de är helt otidsenliga.

Dom i målet meddelas onsdagen den 21 juni.

Länkar:

Protokoll från förhandlingen (kommer när det är klart)

Presentationsmaterial OKG del 1, 230503 >>

Presentationsmaterial OKG del 2, 230503 >>

Presentation MKG, 230503 >>

Yttrande till huvudförhandling SSM, 230503 >>

Fler nyhet på MKG:s hemsida:

Huvudförhandling om markförvar vid OKG planerad till den 3-4 maj, 230328 >>

MKG upprepar att OKG:s ansökan om ett utökat markförvar bör avslås, 230215 >>

MKG vill att OKG:s ansökan om ett utökat markförvar avslås (första yttrandet i sak), 220830 >>

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan om markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

OKG kompletterar ansökan om ett utökat markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

MKG saknar alternativredovisningar i OKG:s ansökan om utökat markförvar för mycket lågaktivt kärnavfall, 220228 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev