Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i media

Det har varit svårt att undgå nyheter om kärnbränsleförvaret de senaste veckorna och i samband med detta har ett flertal artiklar och reportage publicerats som tar upp olika aspekter inför det kommande regeringsbeslutet. Ett urval av dem finns länkade nedan.

Redan innan klimat och miljöminister Annika Strandhäll höll presskonferens om regeringens tidsplan för beslut i frågan om kärnbränsleförvar så debatterades frågan i media. Efter pressträffen har rapporteringen i media ökat och ett flertal intressanta artiklar, krönikor och radio och TV-inslag har publicerats, varav ett urval finns nedan.

 

Länkar:

SR Studio Ett, Beslut om slutförvaret skjuts upp, 211208 >> (21 min)

SR Klotet, Forskare fortsatt kritiska mot säkerheten i slutförvaret, 211208 >>  (41 min)

SVT Nyheter, Jan Linder ”Kopparkapseln kan spricka redan om 100 år”, 211208 >>

DN, Jannike Kihlberg - Frågan om slutförvar kommer troligen inte att avgöras i januari, 211208 >>

Expressen, Strandhäll om slutförvaret - Ger besked 27 januari, 211208 >>

Sveriges Natur, Beslut om slutförvar av kärnavfall i januari, 211208 >>

Syre, MKG om slutförvaret - ”Östhammar kan förvandlas till ett Fukushima”, 211208 >>

Dagens Arena, Björn Elmbrandt - Så kan Strandhäll klara kärnavfallet, 211210 >>

SVT Nyheter, Här är de allvarliga riskerna med slutförvar, 211211 >>

Aftonbladet, Experter - Okunniga politiker har fel om slutförvaret, 211211 >>

Syre Ledare - Låt kommande generationer slippa radioaktivt dricksvatten, 211213 >>

Dagens Arena, Lisa Pelling – Varför så bråttom om kärnavfallet?, 211214 >>

 

Andra nyheter på MKG:s hemsida:

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande om tidsplanen, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>