Miljödomstolen ger tillstånd till utökad Clab med bättre kylning

Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni kärnavfallsbolaget SKB tillstånd att öka tillåten mängd använd kärnbränsle från 8 000 till 11 000 ton i det centrala mellanlagret Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk. Domstolen beslutade även att ett villkor för tillståndet är att kylningen av Clab förbättras och att bolaget har två år på sig i en prövotid för att presentera hur det bäst ska kunna ske. Bolaget fick även ett verkställighetsförordnande som betyder att mer bränsle får mellanlagras även om domstolens beslut överklagas. På huvudförhandlingen i maj sa domstolen att deldomen skulle komma den 13 juli, men den 21 juni kom ett besked om att beslutet flyttats fram.

Regeringen godkände i slutet av augusti 2021 kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få öka kapaciteten för hur mycket använt kärnbränsle som kan lagras i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, från 8 000 till 11 000 ton. Ansökan om en utökning av Clab separerades från ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem då den ansågs vara brådskande av industrin. Efter regeringens beslut har prövningen fortsatt i mark- och miljödomstolen. Den 24-25 maj var det huvudförhandling i Oskarshamn. Den 22 juni kom domstolens deldom om ökad lagring i Clab. Att det är en deldom beror på att målet fortsätter med prövningen av kärnbränsleförvaret.

I deldomen gav domstolen tillstånd till att lagra den ökande mängden använt kärnbränsle i Clab. Domstolen beslutade även att ett villkor för tillståndet är att kylningen (bortfördes av resteffekt) i Clab förbättras och att bolaget har två år på sig i en prövotid för att presentera hur det bäst ska kunna ske. Bolaget fick även ett verkställighetsförordnande som betyder att mer bränsle får mellanlagras även om domstolens beslut överklagas.

Domstolens beslut var inte oväntat då Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redan i december i den fortsatta prövningen efter i domstolen efter regeringsbeslutet lyft frågan att bolaget inte har med en förbättrad kylning av mellanlagret i den begäran om deldom som skickades in till domstolen i mitten av december. SSM ansåg att den anläggningsbeskrivning som bolaget har lämnat till domstolen inte stämmer överens med den som regeringen gav tillåtlighet för. SSM har även i sin granskning av ansökan enligt kärntekniklagen underkänt SKB:s preliminära säkerhetsanalys, PSAR, eftersom den inte innehållit den förbättrade kylningen. På huvudförhandlingen i domstolen verkade dock bolaget och myndigheten vara ense om att ett prövotidsförfarande skulle kunna vara en lösning.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tillstyrkt ansökan i stort men ansett att ett förbättrat kylsystem ska ingå som ett villkor till tillståndet. 

Bolaget fick även ett verkställighetsförordnande som betyder att mer bränsle får mellanlagras även om domstolens beslut överklagas.

MKG vill dessutom påpeka att beslutet visar att kärnkraftsindustrins försök att få det att framstå som att separat regeringsbeslut (i augusti) om Clab i kärnbränsleförvarsprövningen skulle fördröja tillståndet var helt fel.

Länkar:

Domstolens deldom om utökad lagring i Clab, 220622 >>

Nyhet på domstolens hemsida, Nacka tingsrätt, 220622 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandlingen om ett utökat Clab, 220524 >>

SKB har yttrat sig om prövotider i prövningen om ett utökat Clab, 220505 >>

Domstolen kungör Clab-huvudförhandlingen och ber SKB om underlag för utredningsvillkor, 220419 >>

SSM står fast vid krav på bättre Clab-kylning, 220411 >>

SKB kommenterar generella synpunkter på ansökan om ett utökat Clab, 220406 >>

SKB avvisar SSM:s krav på bättre kylning i Clab, 220331 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i kraven om ett nytt kylsystem för ett utökat Clab, 220324 >> 

Domstolen ber SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning av Clab, 220317 >>

SSM och SKB i bråk i domstolen om ny kylanläggning för Clab, 211223 >>>

Nyhet om att SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab (begäran om deldom), 211215 >>

Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev