MKG återupplivar Kärnavfallsrådets hemsida

Regeringen la ner Kärnavfallsrådet den sista december 2022 och rådets hemsida karnavfallsradet.se togs bort våren 2023. Hemsidan innehåller väldigt mycket användbar information och många rapporter som inte finns på annan plats på nätet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) återskapat hemsidan – som kan betraktas som allmän handling – som karnavfallsradet.mkg.se.

Kontakt med MKG i denna fråga kan tas via e-post: info@mkg.se. MKG har en förhoppning om att regeringen i framtiden tar ett beslut om att se till att Kärnavfallsrådets hemsida finns bevarad för framtiden.

MKG har även skaffat domännamnet kärnavfallsrådet.se som länkar till sidan.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets hemsida på sin nya plats, 231010 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen, 221229 >>.Nyhet om av Kärnavfallsrådet yttrar sig till regeringen om forskningsprogrammet Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet hade en avslutande träff med presentation av en utredning, 221206 >>

Nyhet om att den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet begär regeringen om förlängt uppdrag i stället för nedläggning, 220908 >>

Nyhet om att regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev