MKG med medlemsföreningar stödjer kraftigt höjda kärnavfallsavgifter

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 28 augusti 2023 skickat in ett gemensamt yttrande över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2024-2026 som Riksgälden skickade ut på remiss i slutet av juni. Riksgälden föreslog kraftigt höjda avgifter. Föreningar stödjer detta och framför synpunkter på vad som ytterligare kan förbättras i systemet för kärnavfallsfinansiering.

Föreningarna menar att de prognoser för hur mycket kärnkraftsel som kommer att produceras i framtiden kraftigt överskattar mängden el. Den minskade framtida tillgängligheten för reaktorerna ger en längre inbetalning av avgifter i kärnavfallsfonden än som förutses. Föreningarna påpekar även att lägre årliga driftstider på en övergripande nivå minskar möjligheten att lönsamt driva kärnkraftsreaktorerna. Det är därmed mycket tveksamt att alla de sex reaktorer som finns i drift idag kommer att uppnå 50 års driftstid eller mer som är den tid som lagstiftningen anger ska användas som beräkningsgrund för avgifterna.

Föreningarna uppmärksammar också Riksgälden på riskerna för att stora oförutsedda kostnader kan tillkomma eftersom det finns en risk att det föreslagna kärnbränsleförvaret i Forsmark inte kommer att fungera som tänkt och att projektet därmed måste överges. Föreningarna menar att frågan om kärnbränsleförvaret kommer att bli säkert nog eller inte fortfarande är öppen. Osäkerheten om hela kärnbränsleförvarssystemet bör speglas i avgiftssystemet.

I Riksgäldens förslag på förslås avgifterna öka kraftigt, särskilt för Ringhals som får en avgift på över 9 öre per kWh. Se mer i länken nedan till en nyheten om förslaget.

 

Länkar:

Yttrandet från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 230828 >> 

Om yttrandet på Naturskyddsföreningens hemsida, 239828 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Riksgälden föreslår kraftigt höjda kärnavfallsavgifter, 230628 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant, 230512 >>

Stort ras för kärnavfallsfonden under 2022, 230221 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna skulle behöva höjas med 0,4 öre, 230206 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Nyhet om att regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev