MKG medverkar på internationell workshop

Kärnavfallsrådet, Linneuniversitetet och Riksarkivet anordnade den 21-23 maj en workshop med titeln ”Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond”. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har deltagit i den arbetsgrupp som förberett mötet och har skrivit ett avsnitt i rapporten.

Workshopen fokuserade på informationsbevarande till framtida generationer, både för kärnbränsleförvar och för andra tillämpningsområden.

MKG närvarade med både en presentation om miljöorganisationernas perspektiv och genom att leda en diskussion om hållbar utveckling och informationsbevarande.

Efter mötet dokumenterade arrangörerna workshopen i en rapport där MKG skrev ett avsnitt om möjligheter och utmaningar med informationsbevaring i anslutning till långtidsförvaring av radioaktivt avfall.

 

Länkar:

Om seminariet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Program för workshopen >> 

Rapport med dokumentation från och synpunkter på seminariet >>

Linnéuniversitetets ”Vision document” inför seminariet, December 2018 >> 

Om visions-dokumentet på Linnéuniversitetets hemsida >> 

Kalendernyhet om workshopen på MKG:s hemsida >>