MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har läst Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, första inskickade skrivelse med bakgrundssynpunkter inför myndighetens granskning av kärnavfallsbolagets SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försöket. SSM har ställt några uppföljande frågor och MKG har svarat och samtidigt rättat några fel i skrivelsen. MKG förbereder en andra skrivelse med fler synpunkter efter att ha studerat kärnavfallsbolagets korrosionsrapport. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hade den 30 september ett möte med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Galson Sciences om kvalitetsgranskningen av kärnavfallsbolgets SKB:s LOT-försök. MKG bidrog den 8 oktober till granskningen med bakgrundssynpunkter. I skrivelsen betonar MKG att syrgas bör ha förbrukats snabbt efter det att LOT-försöket startades och att i stort sett all korrosion som sker är syrgasfri. Om det finns omfattande korrosion är det ett tecken på något fel och kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys kan inte användas för att bedöma risker. 

SSM har tittat i detalj på skrivelsen och återkom den 28 oktober med frågor till MKG. Den 3 november svarade MKG med rättningar av mindre fel, referenser och förklaringar där det varit otydliga formuleringar. SSM:s frågor och MKG:s svar hittar du länkade nedan. Liksom en länk till nyheten om vår skrivelse.  

En andra skrivelse från MKG förbereds med fler synpunkter efter att ha studerat kärnavfallsbolagets rapport om kopparkorrosion i de två 20-åriga LOT-försökspaketen. Bland annat menar föreningen att den värsta korrosionen på den varmaste delen av kopparrören och på bottenplattan måste detaljstuderas för att rapporten ska kunna kallas vetenskaplig. Detta för att kärnavfallsbolagets osannolika försök att bortförklara korrosionen (som enligt bolaget kommer från instängt syre) ska kunna granskas fullt ut.

Länkar:

Frågor till MKG från SSM, 201028 >>

Svar från MKG till SSM, 201103 >> 

In english:
Translation of exchange between SSM and MKG on Oct 28 and Nov 3 2020 >> 

En rättad version av "MKG input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020", 201008 >>

Peter Szakálos presentation på Kärnavfallsrådets möte om kopparkorrosion den 16 november 2009 >>  

A Mechanistic Study of the Uniform Corrosion of Copper in Compacted Na-Montmorillonite Sand Mixtures F. KIng et al Corrosion Science, Vol. 33, No. 12, pp. 1979-1995, 1992 >>

A Mechanistic Study of the Uniform Corrosion of Copper in Compacted Clay-Sand Soil Litke Ryan King AECL-10397 1992 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s första skrivelse, 201008, och även bilagorna finns för nedladdning >>

Nyhet om mötet mellan MKG, Naturskyddsföreningen, SSM, Galson Science och KTH-forskarna Peter Szalakaols och Cristopher Leygraf, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet på allvar med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

Länk till SSM:s diarienummer SSM 2020-5740 Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev