Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson där de uppmanas att inte ta ett förhastat beslut om långtidsförvar för använt kärnbränsle.

Föreningen beskriver ärendena som komplexa och kontroversiella för att sedan be ministrarna att ta den tid som behövs för att bereda och reda ut frågeställningar innan de går vidare till beslut. I brevet poängteras att beslutet kan få oerhörda miljökonsekvenser under de 100 000 år som förvaret är tänkt att vara i bruk och att mark- och miljödomstolen pekat på att regeringen behöver utreda de nedbrytande processer som finns hos kopparkapseln, dels kopparkorrosion, dels gjutjärnsinsatsen. Det påtalas också att det inte finns någon faktisk tidspress att besluta i frågan med anledning av att en utökad kapacitet hos mellanlagret Clab redan godkänts av regeringen.

De artiklar som Naturskyddsföreningen, KTH-forskare och MKG publicerat i DN debatt berörs för att belysa kärnavfallsbolaget SKB:s vägran att offentliggöra testresultat om korrosion hos kopparkapslarna från LOT-försöket. Även Kärnavfallsrådets rekommendation om att dela upp ärendet tas upp, inte som en föreslagen lösning men som ett bättre alternativ än att godkänna ansökan i dess helhet utan att göra ytterligare tester av den teknik som avses användas i kärnbränsleförvaret. Därav skriver föreningen att de förväntar sig att om det ges ett positivt beslut så villkoras det också för att garantera långsiktig säkerhet, där föreningen förväntar sig fullskaleförsök av kopparkapslar och gjutjärnsinsats för att påvisa att de klarar av de stora påfrestningar som förvaret kommer att innebära

Brevet berör även hanteringen av naturmiljön, samiska rättigheter och världsarvet Laponia i anslutning till regeringsärendet om att etablera en järnmalmsgruva i Kallak.

 

Länkar:

Brevet som pdf, 211203 >>

Brevet på Naturskyddsföreningens hemsida >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>