OECD/NEA publicerar rapport om atomansvar för kärnavfallsförvar

OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, har i juli 2023 gett ut en rapport om atomansvar för kärnavfallsförvar.

Så här analyserar Miles Goldstick vid Milkas rapporten. Han tackar Friends of the Earth International epostlista no-nukes-eur@lists.foei.org för bakgrundsinformation.

"Det står mycket om Sverige i rapporten.

En allmän slutsats från sid. 64-65:
"... there remains the possibility that, despite best endeavours, the disposal system might not function as planned. Over very long timescales, natural disruptive events could compromise the engineered and natural barriers, or the barriers might perform substantially worse than planned (perhaps due to undetected defects during manufacture or construction)."

"... in the post-closure phase there is a situation that could give rise to exposures exceeding the dose limit. Human activities, specifically geological investigation and characterisation, have the potential to inadvertently bypass the barriers of the DGR and could bring waste directly to the surface (e.g. in drilling mud or as a core sample) or result in a more direct pathway to the surface for the radionuclides in the DGR. The high concentrations of long-lived radionuclides in HLW and SF mean that there is a risk of serious health effects in relation to such a situation, even if it occurred in the far future."

Slutligen, i rapportens sista mening (sid. 65) kommer ett försök att diplomatiskt konstatera att framtida generationers rättigheter är hotade. Det står:
"... it may be relevant to discuss, in due time, potential alternative liability regimes that would ensure that the rights of victims are duly ensured." "

Han hänvisar öven till en kort artikel om rapporten i tidskriften Nuclear Energy International. Länk till rapporten och artikeln finns nedan. finns på: https://www.neimagazine.com/news/newsnea-releases-report-on-deep-geological-repositories-and-nuclear-liability-11000635.

 

Länkar:

OECD/NEA-rapporten "Deep Geological Repositories and Nuclear Liability", juli 2023 >>

Länk till rapporten på OECD/NEA:s hemsida, 230707 >>

Artikel om rapporten i tidskriften Nuclear Energy International, 230712 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev