Regeringen byter ut generaldirektören på SSM

Den 17 maj 2023 meddelade regeringen att den nuvarande generaldirektören för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Nina Cromnier byts ut. Vikarierande generaldirektör blir Michael Knochenhauer som tidigare var avdelningschef på myndigheten. Uppdatering: Socialdemokraterna har i december 2023 KU-anmält regeringen för avskedandet.

Regeringen säger att den nya ordinarie generaldirektören kommer att rekryteras i en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner. Nina Cromniers förordnande skulle gått ut sommaren 2025 och hon kommer att arbeta i Regeringskansliet med andra arbetsuppgifter.

Efter att ha tillträtt som generaldirektör 2019 gjorde Nina Cromnier en större omorganisation av myndigheten. Michael Knochenhauer var då avdelningschef för avdelningen för kärnkraftsäkerhet. Efter omorganisationen blev han avdelningschef för avdelningen för normering och kunskapsutveckling men valde att sluta och bli egenkonsult. Han tog även rollen som ordförande i "Advisory Council" till Svenskt kärntekniskt centrum (SKC) vid KTH.

Daniel Westlén som är statssekreterare på Klimat- och miljödepartementet med en lång kärnkraftbakgrund säger i regeringens pressmeddelande:

"– Myndigheten har under lång tid arbetat utifrån hypotesen att det inte skulle komma några ansökningar om nya reaktorer. Men sedan regeringen tillträdde i höstas har det visat sig att det finns ett stort intresse för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Myndigheten har börjat bygga upp kapacitet för att både effektivt och med hög kvalitet kunna hantera de ansökningar som väntas. Det här arbetet kommer att ställa stora krav på generaldirektörens egen kompetens inom reaktorsäkerhetsområdet såväl som av erfarenhet av säkerhetskulturarbete."

Det är även möjligt att GD-bytet kan kopplas till den kritiska internationella granskning som publicerades i april (se nyhet på MKG.s hemsida nedan).

Uppdatering: Socialdemokraterna har KU-anmält energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L). Partiet vill att konstitutionsutskottet granskar om regeringen bröt mot lagen vid utbytet av generaldirektör om denne inte brustit i sitt uppdrag. Anmälan och granskningen kan följas här.

Uppdatering 2: Konstitutionsutskottets utfrågning av Romina Pourmokhtari i riksdagen den 15 april 2024 kan ses här (börjar vid ca 2:27:30). Vid utfrågningen framgår att Nina Cromnier inte ville lämna sin GD-post, men att ministern fått information från sin statssekreterare Daniel Westlén att det fanns en samsyn om att hon var med på att förflyttas till en tjänst på regeringskansliet.

 

Länkar:

Nyhet på regeringens hemsida om GD-byte, 230517 >>

Organisationsschema SSM juni 2021 >>

Organisationschema SSM oktober 2017 >>

Länk till information om SKS:s "Advisory Council" >>

Uppdatering: Nyhet från TT om att S KU-anmäler regeringen, 231227 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SSM får "ny" generaldirektör, 240223 >>

SSM får kritik i internationell strålsäkerhetsgranskning, 230426 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev