Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor

Regeringen minskar stödet via statsbudgeten för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. De 3 miljoner kronor som funnits tillgängliga i olika stödsystem sedan 2005 minskas till 2 miljoner för 2023. Informationen finns i regeringens regleringsbrev för Naturvårdsverket för 2023, som det togs beslut om den 22 december. Ansvaret för fördelning och uppföljning av användning ligger kvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som för 2022 erhöll 1 850 000 kr av medlen, måste nu omorganisera verksamheten (kansli och personal), men det är bra att regeringen ger möjlighet till att detta kan göras under ordnade former. En viktig fråga för föreningen är om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet även i fortsättningen ska ligga på denna nivå.

Stöd för ideella miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor har genom åren först kommit ur kärnavfallsfonden och sedan 2017 ur statsbudgeten. Fördelning och kontroll av användning av medel har hela tiden administrerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Så sent som i somras föreslog den tidigare regeringen ett system för långsiktigt stöd för kommuners och miljöorganisationers fortsatta medverkan i olika beslutsprocesser som rör kärnavfall. Det skulle dels kunna röra sig och att följa med i den stegvisa prövningen av kärnbränsleförvaret som SSM kommer att genomföra enligt kärntekniklagen. Men också att kunna följa forskningsfrågor och frågan om att föra information in i framtiden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som för 2022 erhöll 1 850 000 kr av medlen, måste nu omorganisera verksamheten (kansli och personal) men det är bra att regeringen ger möjlighet till att detta kan göras under ordnade former. En viktig fråga för föreningen är om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet även i fortsättningen ska ligga på denna nivå

Länkar: 

Regleringsbrevet för Naturvårdsverket för 2023 (medlen finns på sidan 13), 221222 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning, 221219 >>

MKG med medlemsorganisationer yttrar sig till regeringen om långsiktiga medel, 221011 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev