SKB bemöter åter i kärnbränsleförvarsmålet, huvudförhandlingen flyttas till efter sommaren

Den 27 mars skickade kärnavfallsbolaget SKB in ytterligare ett bemötande i kärnbränsleförvarsmålen (M 1333-11 och M 4842-23) till mark- och miljödomstolen. Domstolen har gett motparterna till den 15 maj på sig att lämna synpunkter på bemötandet. Domstolen har dessutom tagit ett beslut att flytta den planerade huvudförhandlingen den 21-24 maj till efter sommaren.

Bemötandet, den justerad tidsplanen och en aktuell dagbok i huvudmålet  finns nedan.

 

Länkar:

SKB bemötande i kärnbränsleförvarsmålet (M 1333-11), 240317 >>

Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information, 240327 >>

Bilaga K:44 Samlade förslag till villkor i mål M 1333-11 och M 4842-23, 240327 >>

Bilaga K:45 Samlade åtaganden i mål M 1333-11 och M 4842-23, 240327 >>

Justerad tidsplan i kärnbränsleförvarsmålet (M 1333-11), 240327 >>

Underrättelse till motparter, 240328 >>

Dagboksblad i kärnbränsleförvarsmålet (M 1333-11), 240328 >>

Tidigare nyheter i frågan på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen m.fl. skickar yttrande om kärnbränsleförvaret till miljödomstolen, 240212 >>

SKB bemöter synpunkter om kärnbränsleförvaret i domstolen, 231219 >>

Nyhet med andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret, 231108 >>

Nyhet med Naturskyddsföreningen, Jordens Vänners och MKG:s yttrande om kärnbränsleförvaret till domstolen, 231026 >>

Domstolen kungör SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen, 230816 >>

Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet, 230815 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen, 230630 >>

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev