SKB publicerar säkerhetsanalysen PSAR för kärnbränsleförvaret

Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja bygga kärnbränsleförvaret. Bolaget kommer inte att skicka in ansökan tillsammans med säkerhetsanalysen till SSM förrän under våren 2024, men publicerar den ändå nu eftersom den är klar.

Det tidigare säkerhetsanalysen hette SR-Site och var den som i mars 2011 lämnades in med kärnbränsleförvarsansökan till SSM och mark-och miljödomstolen. Efter att regeringen den 27 januari 2022 godkände kärnbränsleförvaret kommer en fortsatt prövning om tillstånd med villkor att påbörjas i mark- och miljödomstolen till sommaren 2023. Motsvarande prövning hos SSM påbörjas alltså inte förrän 2024.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG tillsammans med flera medlemsföreningar i MKG begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Föreningarna kompletterade begäran den 27 januari 2023 och domstolen förväntas komma med ett beslut i frågan under våren.

Länkar:

SKB TR-21-01 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Main report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-02 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Fuel and canister process report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-03 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Buffer, backfill and closure process report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-04 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Geosphere process report, PSAR version, AB December 2022 >>

SKB TR-21-05 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Model summary report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-06 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Data report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-07 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Radionuclide transport report, PSAR version, December 2022 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD, 230127 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet, 220427 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar, 220127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev