SKB publicerar säkerhetsanalysen PSAR för kärnbränsleförvaret

Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja bygga kärnbränsleförvaret. Bolaget kommer inte att skicka in ansökan tillsammans med säkerhetsanalysen till SSM förrän under våren 2024, men publicerar den ändå nu eftersom den är klar.

Det tidigare säkerhetsanalysen hette SR-Site och var den som i mars 2011 lämnades in med kärnbränsleförvarsansökan till SSM och mark-och miljödomstolen. Efter att regeringen den 27 januari 2022 godkände kärnbränsleförvaret kommer en fortsatt prövning om tillstånd med villkor att påbörjas i mark- och miljödomstolen till sommaren 2023. Motsvarande prövning hos SSM påbörjas alltså inte förrän 2024.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG tillsammans med flera medlemsföreningar i MKG begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Föreningarna kompletterade begäran den 27 januari 2023 och domstolen förväntas komma med ett beslut i frågan under våren.

Länkar:

SKB TR-21-01 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Main report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-02 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Fuel and canister process report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-03 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Buffer, backfill and closure process report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-04 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Geosphere process report, PSAR version, AB December 2022 >>

SKB TR-21-05 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Model summary report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-06 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Data report, PSAR version, December 2022 >>

SKB TR-21-07 Post-closure safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark: Radionuclide transport report, PSAR version, December 2022 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD, 230127 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet, 220427 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktig säkerhet: Ger OK för kärnbränsleförvar, 220127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev