SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 12:e november ett brev till kärnavfallsbolaget SKB. Brevet behandlar upptäckten att SKB avsiktligt dolt forskningsresultat gällande kopparkorrosion. Bolagets svagaste länk i sin planerade modell för att slutförvara kärnavfallet har under flera år varit just riskerna att koppar korroderar snabbare än tidigare antagit, med läckage av radioaktiva ämnen som följd. I brevet MKG skickade tas synpunkter upp på bolagets vetenskaplighet och behovet av ökad öppenhet i forskningsarbetet, det vill säga full insyn av oberoende observatörer. SKB har nu svarat på MKG:s brev och ska nu offentliggöra en del av de rapporter som MKG önskat. Detta är bra, men det krävs att fler rapporter offentliggörs för att bolaget ska leva upp till kravet på öppen och vetenskaplig forskning.

I det brev som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning skickat till kärnavfallsbolaget SKB den 12 november har föreningen synpunkter på SKB:s sätt att redovisa sin forskning från MiniCan-projektet om kopparkorrosion. MKG betonar i sitt brev vikten av vetenskaplighet och ökad öppenhet. Med tanke på det som avslöjats måste all fortsatt forskningsarbete om kopparkorrosion som bolaget utför ske under full transparens. MKG menar också att bolaget bör offentliggöra alla tidigare rapporter, inklusive konsultrapporter, som redovisar genomförande och resultat från försök i Äspö-laboratoriet, där kopparkorrosionsforskningen sker.

SKB har nu svarat på MKG:s brev. Bolaget erkänner att redovisningen inte varit korrekt samtidigt som de menar att forskningen utförs i enlighet med deras kvalitetssystem. Bolaget går också med på att släppa IPR-serien kopplad till Äspö-laboratoriet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är bra att SKB släpper IPR-rapporterna. Men det räcker inte alls! Om det finns ytterligare problem i redovisningen av forskning visas det snarare i de konsultrapporter som inte blivit IPR-rapporter! Det är oklart om de två aktuella konsultrapporterna som bolaget har tvingats offentliggöra och som påvisar forskningsfusk skulle blivit IPR-rapporter.

Vad Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, känner till finns det inga rapporter från Clay Technology med resultat från det så kallade LOT-försöket i Äspö-laboratoriet som IPR-rapporter. MKG anser att Clay Technology-rapporterna från LOT-projektet är mycket intressanta att få offentliggjorda för att kunna följa upp frågan om problem med bolagets redovisning av forskningsresultat.

I det brev MKG skickade till kärnavfallsbolaget SKB den 12 november med krav på vetenskaplighet och ökad öppenhet i bolagets forskningsarbete listades fler rapporter än IPR-rapporterna som bolaget måste offentliggöra.

Från MKG:s sida är vi är dessutom förvånade över att SKB kallar delar av innehållet i vårt brev demagogiskt. MKG menar snarare att formuleringarna är mycket genomtänkta och välavvägda.

 

Länkar:

SKB:s svar på MKG:s brev om ökad öppenhet i forskningsarbetet, 101119 >>

MKG:s brev till SKB ”Nödvändighet av ökad öppenhet i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete, 101103 >>

Nyhet om att MKG skriver ett brev till SKB om ökad öppenhet, 101112 >>

Nyhet om att SKB bara släpper några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall, 101119 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev