SSM begär kompletteringar om kopparkapseln

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att redovisningarna av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten inte är tillräcklig i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten har därför idag, den 13 september, begärt kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. 

Strålsäkerhetsmyndigheten befinner sig i den inledande sakgranskningsfasen av kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle. I denna fas ser myndigheten över vad som behöver kompletteras i ansökan innan de går vidare i en huvudgranskning. Den 13 september skickade myndigheten en omfattande kompletteringsbegäran om ytterligare redovisningar på ett stort antal punkter om kopparkapseln till SKB. Senast den 31 oktober ska kompletteringarna eller en tidplan för framtagandet av kompletteringarna ha inkommit till myndigheten.

SSM:s begär kompletteringar på följande punkter:
-   Kapselns mekaniska hållfasthet/integritet
-   Kontroll och provning av kapseln
-   Metoder för tillverkning av kapseldetaljer
-   Degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning

Tidigare i år skickade myndigheten in en begäran till SKB med en önskan om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten. SSM önskade då ett ”klargörande om hur denna korrosionsprocess kan påverka kopparkapslarnas långsiktiga integritet och säkerhetsanalysens resultat.”. SKB har endast svarat bristfälligt på denna kompletteringsbegäran och meddelat att nya redovisningar kommer lämnas in i juni 2013.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med ett stort antal krav på kompletteringar av ansökan, varav ett stort avsnitt rörde problem med kopparkorrosion. Senast den 1 november ska Strålsäkerhetsmyndigheten lämna in sina krav på kompletteringar i alla olika frågeställningar till miljödomstolen. Vid denna tidpunkt fås en bra helhetsbild av hur stora brister ansökan har.

Här kan du ladda ner myndighetens begäran om komplettering. Du kan också hitta länkar till den tidigare nyheten om komplettering av koppar i syrgasfritt vatten samt nyheten om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande.

 

Länkar:

SSM:s begärda kompletteringar skickade till SKB:
Kapselns mekaniska hållfasthet >>
Kontroll och provning av kapseln >>
Metoder för tillverkning av kapseln >>
Degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning>>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

I denna nyhet kan du läsa och länka dig bakåt bland nyheterna på MKG:s hemsida om SSM:s arbete med kopparkorrosionsfrågan i granskninsgprocessen:
Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB, 120703 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande med krav på omfattande kompletteringar, 120601 >>

Mer information om hur myndighetens prövningsprocess går till på MKG:s hemsida >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

SSM:s diarienummer SSM 2011/2426 "Kompletteringar till slutförvarsansökan" med nedladdningsbara filer på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev