SSM godkänner provdrift av utökad mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beslutade den 9 februari 2024 att godkänna kärnavfallsbolaget SKB:s förnyade säkerhetsredovisning, FSAR, för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk. Därmed kan provdriften av den utökade verksamheten, att mellanlagra mer än 8 000 ton men maximalt 11 000 ton, inledas. 

Efter att regeringen den 26 augusti 2021 godkände att mer använt kärnbränsle kan mellanlagras i Clab gav mark-och miljödomstolen den 22 juni 2022 tillstånd med villkor enligt  miljöbalken för den utökade lagringen. Efter att först en gång ha avslagit kärnavfallsbolagets ansökan om att få en preliminär säkerhetsanalys, PSAR, enligt kärntekniklagen godkänd gav SSM den 2 juni 2023 ett godkännande på en andra version. Denna PSAR innehöll en förbättrad kylning av mellanlagret, något som även var ett villkor med prövotid i domstolsbeslutet.

Nästa steg i processen att få ett slutligt driftstillstånd för Clab var att kärnavfallsbolaget SKB den 10 oktober 2023 lämnade in en förnyad säkerhetsredovisning, FSAR, som SSM behöver godkänna för att provdrift ska kunna påbörjas. Detta gjorde myndigheten den 9 februari 2024.

För att rutindrift ska kunna påbörjas måste en kompletterad slutlig säkerhetsanalys, SAR, godkännas av SSM.

 

Länkar:

Följebrev kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få en förnyad säkerhetsredovisning, FSAR, för Clab godkänd, 231010 >>

Kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få en förnyad säkerhetsredovisning, FSAR, för Clab godkänd, 231010 >>

(Detta är huvuddokumentet, övriga delar enligt bilaga kan erhållas från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, dnr SSM2023-7393)

SSM:s beslut att godkänna en förnyad säkerhetsredovisning, FSAR, för Clab, 240209 >>

Nyheten på SSM:s hemsida om att en förnyad säkerhetsredovisning, FSAR, för Clab godkänts, 240209 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SSM godkänner mer bränsle i Clab om villkor uppfylls, 230602 >>

SKB lämnar in en andra säkerhetsanalys PSAR 2 till SSM för att få öka kapaciteten i Clab till 11 000 ton, 221223 >>

SSM trycker på om ett förbättrat kylsystem för Clab, 221012 >>

SSM och SKB diskuterar förbättrat kylsystem för ett Clab, 220824 >>

Miljödomstolen ger tillstånd till utökad Clab med bättre kylning, 220622 >>

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandlingen om ett utökat Clab, 220524 >>

SKB har yttrat sig om prövotider i prövningen om ett utökat Clab, 220505 >>

Domstolen kungör Clab-huvudförhandlingen och ber SKB om underlag för utredningsvillkor, 220419 >>

SSM står fast vid krav på bättre Clab-kylning, 220411 >>

SKB kommenterar generella synpunkter på ansökan om ett utökat Clab, 220406 >>

SKB avvisar SSM:s krav på bättre kylning i Clab, 220331 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i kraven om ett nytt kylsystem för ett utökat Clab, 220324 >> 

Domstolen ber SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning av Clab, 220317 >>

SSM och SKB i bråk i domstolen om ny kylanläggning för Clab, 211223 >>>

Nyhet om att SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab (begäran om deldom), 211215 >>

Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev