SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 13 april beslutat om fördelning av de statliga budgetmedel som kan ges som stöd till ideella miljöorganisationer för att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2022. Totalt finns 3 miljoner kronor att fördela. Nytt för i år är att SSM har hjälpt tre kärnkraftsfrämjande föreningar att söka medel och sedan beviljat dem 500 000 kr. Det betyder att SSM skär ner de medel som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, beviljats till 1 850 000 kr, en sänkning med 350 000 kr från förra årets tilldelning på 2 200 000 kr. MKG måste nu försöka arbeta med mindre resurser än då stödet ursprungligen kom till 2005. Föreningen har överklagat beslutet.

Mellan 2005 och 2017 kunde ideella miljöorganisationer erhålla stöd ur kärnavfallsfonden för arbete med kärnavfallsfrågor. Sedan 2018 har regeringen i stället beslutat om särskilda medel i statsbudgeten som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

I ett beslut från SSM den 13 april beviljades Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 1 850 000 kronor som stöd för arbetet under 2022. Detta är en minskning med 350 000 kr jämfört med 2021 då 2 200 000 kr beviljades. Den andra föreningen som tidigare erhållit stöd, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, fick ett minskat stöd från 800 000 kr till 650 000 kr.

Den stora skillnaden från föregående år är att de tre kärnkraftsfrämjande ideella föreningarna Ekomodernisterna, Sveriges Kärntekniska sällskap (SKS) och Women in Nuclear i januari sökt stöd från SSM under Ekomodernisternas flagg. Ekomodernisterna har inte tillräckligt med medlemmar för att söka själva och SSM kunde därför inte bevilja den ansökan. Myndigheten har därför hjälpt till så att en ny förening skapats som heter Kvalitativ Kärnkraftinformation (KKI) och som SSM sedan kunnat bevilja 500 000 kr till. KKI lämnade in ansökan den 18 mars, två månader efter att ansökningstiden för stöd gått ut.

MKG måste nu försöka arbeta med mindre resurser än då stödet ursprungligen kom till, år 2005. Föreningen har överklagat beslutet.

Rätten till information till allmänheten och möjligheten till påverkan av beslut i miljöfrågor är en viktig del av demokratin och dessutom fastlagd i Århuskonventionen. I och med regeringens godkännande av kärnbränsleförvaret och tillbyggnaden av SFR påbörjas en lång process med samråd och beslut, inte minst i den stegvisa prövningen av de bägge förvaren som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM kommer att bedriva. MKG anser att för att kärnavfallskommunerna och miljöorganisationer ska kunna delta på bästa sätt i beslutsprocesser även i framtiden behöver finansieringslagen och -förordningen ändras så att kommunernas möjlighet att använda medel ur kärnavfallsfonden förbättras och att organisationer åter kan erhålla medel ur fonden och då även för annat radioaktivt avfall än bara det använda kärnbränslet. 

Hösten 2021 tillsattes en intern s.k. bokstavsutredning på miljödepartementet för att undersöka olika möjligheter för ge resurser till kommuners och miljöorganisationers långsiktiga arbete med kärnavfallsfrågor. Utredningen skulle vara klar till den 28 februari men resultatet har ännu inte offentliggjorts. Uppdatering: Regeringen presenterade den 11 juli 2022 ett förslag på långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer (länk till nyhet nedan).

Länkar:

SSM:s beslut om medel till MKG för 2022, 220413 >>

Utredning tillsatt om långsiktiga medel till kommuners och miljöorganisationer, 210622 >>

Uppdatering: Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>
 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev