SSM skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR, till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Taktiken är att försöka undvika en fullständig miljöprövning av det nya slutförvaret vilket Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser är ett anmärkningsvärt juridiskt agerande. Föreningarna anser att ansökan gäller en ny anläggning, SFR 2 som ska prövas även vad gäller metod- och platsval. Den 1 april skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut en förfrågan om kompletteringsbehov för ansökan med en remisstid till den 30 september. Enligt myndigheten är remissen även en remiss i sak, trots att ansökan ännu inte är kungjord. MKG konstaterar att SSM i sin remiss anger att myndigheten efter sin beredning ska lämna ett yttrande till regeringen över ansökan. Dessutom anges på SSM:s hemsida att myndigheten vill ha synpunkter på metodval och platsval. Detta tyder på att SSM ser ansökan som gällande en ny anlägning som ska miljöprövas fullt ut.

Den 1 april har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickat ut en remiss på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att bygga till SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2. SSM frågar efter synpunkter på både kompletteringsbehov och frågor i sak, och har angett den 30 september som svarstid. Myndigheten vill ha synpunkter på sakfrågor trots att ansökan inte är kungjord än, något som måste göras samtidigt som en kungörelse görs av mark- och miljödomstolen i prövningen enligt miljöbalken. 

Den 6 maj kommer myndigheten att anordna ett seminarium för remissinstanserna för presentation av ansökan av SKB och av granskningen av SSM. 

Ansökan lämnades in den 19 december till både Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen. Den 29 januari meddelade mark- och miljödomstolen svarstiden för sin remiss om kompletteringsbehov till den 2 mars, men som för flera remissinstanser, inklusive Naturskyddsföreningen och MKG, är remisstiden förlängd till 1 juni. Denna remiss gäller endast behovet av kompletteringar och inte synpunkter i sak. Naturskyddsföreningen och MKG kommer, på samma sätt som i prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle, skicka in likalydande och samtida yttranden i prövningsprocessen till domstolen och SSM.

I samrådet inför ansökan har SSM, Kärnavfallsrådet, Östhammars kommun och Naturskyddsföreningen och MKG alla sagt till kärnavfallsbolaget att ansökan ska gälla en ansökan om en ny anläggning. Detta har bolaget valt att ignorera. Östhammars kommun har redan uppmärksammat detta till regeringen eftersom bolaget genom sitt agerande försöker undvika den obligatoriska regeringsprövningen av en kärntekniks anläggning och kommunens då mister sin vetorätt. Redan innan ansökan lämnades in vände sig bolaget till regeringen för att få ett beslut om att ansökan inte skulle gå till regeringen för en tillåtlighetsprövning, men denna begäran drogs tillbaka efter omfattande kritik, inte minst från Östhammars kommun.

MKG konstaterar att SSM i sin remiss anger att myndigheten efter sin beredning ska lämna ett yttrande till regeringen över ansökan. Dessutom anges på SSM:s hemsida att myndigheten vill ha synpunkter på metodval och platsval. Detta tyder på att SSM ser ansökan som gällande en ny anlägning som ska miljöprövas fullt ut.

Länkar:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s remiss >>

Information på SSM:s hemsida där även ansökan finns för nedladdning >> 

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Inbjudan till seminarium för remissinstanserna 6 maj >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Östhammar anser att regeringen ska pröva SFR 2, 150206 >> 

Domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150129 >> 

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid nuvarande SFR, 141219 >>