Oberoende forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö

Forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö:

2015

Artikel "Corrosion of copper in distilled water without O2 and the detection of produced hydrogen - Hultquist et al. - Corrosion Science 2015" >>

Artikel "Why copper may be able to corrode in pure water - Hultquist - Corrosion Science vol 93 2015" >>

2014

Forskare från avdelningen för Materials Physics and Chemistry på University of Science and Technology i Peking, Kina, presenterar en artikel om kopparkorrosion i syrefri miljö.

Artikel "Investigation of corrosion behaviours of high level waste container materials in simulated groundwater in China - Q. F. Xu et al. - Corrosion Engineering, Science and Technology vol 49 2014" >>

Artikel av forskare från Univeristy of Florida, avdelningen för Chemical Engineering and Mechanical and Aerospace Engineering.

Artikel "Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water - Cleveland, Moghaddam and E. Orazem - Journal of The Electrochemical Society 2014" >>

2013

Artikel "Some scientific considerations on the article: 'Scientific basis for corrosion of copper in water and implications for canister lifetimes' published by F. King and C. Lilja - Åkermark - Corrosion Engineering, Science and Technology 2013" >>

Artikel "2013:07 Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen - Hultquist et al. - Strålsäkerhetsmyndigheten 2013" >>

2012

Artikel "A possible mechanism of copper corrosion in anoxic water - Belonoshko and Rosengren - Philosophical Magazine vol 92 2012" >>

2011

Artikel "Hydrogen gas production during corrosion of copper by water - Hultquist et al. - Corrosion Science vol 53 2011" >>

2009

KTH-forskarna presenterar tillsammans med flera andra forskare från flera länder en artikel om kopparkorrosion i syrefri miljö. Bland annat har kopparmynt från Regalskeppet Vasa studerats.

Artikel "Water Corrodes Copper – Hultquist et al. - Catalysis Letters Oct 2009" >>

Här finns mer att läsa om denna artikel på MKG:s hemsida:

Nyhet från 090930 där den nya artikeln från KTH-forskarna presenteras och förklaras >>

Sveriges radios sändningar 090930 om de nya rönen >>

Swerea KIMAB har tagit fram en rapport om hur koppar beter sig grundvattenmiljö. Forskningen utfördes på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s laboratorium på Äspö.

Artikel "Exposure of Copper in Äspö Groundwaters - Taxén 2009" >>

2008

KTH-forskarnas 15-årsförsök med koppar i syrefri miljö presenteras.

Artikel "Detection of Hydrogen in Corrosion of Copper in Pure Water – International Corrosion Congress 2008" >>

Här finns mer om 15-årsförsöket på MKG:s hemsida:

Nyhet från 080628 när reslutatet från 15-årsförsöket presenteras på IVA:s seminarium >>

Nyhet från 081010 när forskarna presenterar resultatet från 15-årsförsöket på en konferens i USA >>

2007

Artikel "Corrosion of Copper by Water – Hultquist, Szakalos, Wikmark – Electrochemical and Solid-State Letters vol 10 2007" >>

1989

Artikel "Comments on Hydrogen Evolution from the Corrosion of Pure Water – Hultquist, Chuah and Tan - Corrosion Science vol 29 1989" >>

1986

Artikel "Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water – Hultquist - Corrosion Science vol 26 1986" >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev