Om regeringsprövningen 2018-

Efter domstolsprövningen 2011-2017 har ärendet hamnat hos regeringen, där Miljödepartementet prövar ansökan om att upprätta ett slutförvar både utifrån Miljöbalken och Kärntekniklagen. Nedan finns de bidrag som MKG med medlemsföreningar lämnat in till regeringen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrande om separat beslut om Clab, 210629 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering av yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 200123 >>
Bilaga 1 MKG:s svar till SSM om LOT-försöket, 191220 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s andra kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191119 >>
Bilaga 1 till yttrande – MKG följer upp med ny skrivelse till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket, 191119 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s PM, 180508 >>
Bilaga: Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 180508 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev