Om regeringsprövningen 2018-

Efter domstolsprövningen 2011-2017 har ärendet hamnat hos regeringen, där Miljödepartementet prövar ansökan om att upprätta ett slutförvar både utifrån Miljöbalken och Kärntekniklagen. Nedan finns de bidrag som MKG med medlemsföreningar lämnat in till regeringen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrande om separat beslut om Clab, 210629 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering av yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 200123 >>
Bilaga 1 MKG:s svar till SSM om LOT-försöket, 191220 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s andra kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191119 >>
Bilaga 1 till yttrande – MKG följer upp med ny skrivelse till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket, 191119 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s PM, 180508 >>
Bilaga: Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 180508 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev